Olet täälläEtusivu Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asumisen palveluissa

Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asumisen palveluissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asumisen palveluissa
Tiivistelmä: 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani miten naiserityisyys toteutuu asunnottomuustyön palveluissa ja naisten asumispoluilla sekä miten sitä tulisi mahdollisesti kehittää, jotta palvelut vastaisivat asunnottomuuta kohtaavien naisten tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tutkimuskysymykseni ovat:
- Miten naiserityisyys näkyy asunnottomuustyön palveluissa?
- Miten naiserityistä työskentelyorientaatiota toteuttamalla tuetaan naisten asumispolkuja?
- Miten naiserityisyyttä voisi kehittää, jotta naiset tulisivat kohdatuiksipalveluissa paremmin?
Tehty tutkimus osoittaa, että naisten asunnottomuus ja naisten asumisen tarpeet eroavat monin tavoin miesten asunnottomuudesta ja tarpeista. Asunnottomuustyön palveluissa eroja ei ole perinteisesti osattu ottaa huomioon ja siksi naiserityisyyden kehittäminen palveluissa on tärkeää.
Kerään aineiston opinnäytetyöhöni haastattelemalla asunnottomuustyön palvelujen työntekijöitä, koska heillä on ensisijaista ymmärrystä siitä, mitä naiserityisyys heidän edustamissaan palveluissa nykyisellään tarkoittaa ja miten sitä tulisi kehittää. Tulen keräämään aineistoni Y-säätiön Naiserityisyys asunnottomuustyössä (NEA) -hankkeessa.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Eva Rännäli, opiskelija
Sosiaalityön oppiaine, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Turun yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Y-säätiö Naiserityisyys asunnottomuustyössä (NEA) -hanke

Tarkasteltava teema: 
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot