Olet täälläEtusivu Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa -hanketyöntekijöiden näkökulma

Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa -hanketyöntekijöiden näkökulma

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa -hanketyöntekijöiden näkökulma
Tiivistelmä: 

Teen opinnäytetyötä sosionomi yamk-tutkintoon (Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus, DIAK). Tavoitteena on selvittää, mitä (OK-hankkeen) hanketyöntekjät ajattelvat osallisuudesta ja millaisilla keinoilla he ajattelevat sitä voitavan lisätä. OK-hankkeen hankeyöntekijöitä, jotka työskentelevät korvaushoidossa olevien parissa, on jo haastateltu tutkija Teemu Kaskelan ja Kuntoutussäätiön tutkijan Sari Pitkäsen toimesta. Samaan haastattelurunkoon liitettiin kysymyksiä osallisuudesta ja sen vahvistamisen edellytyksistä. Tarkoitukseni on litteroida haastattelut ja tehdä sille sisällön analyysi.
Taustaoletukseni on, että mikäli työtä ohjaa jokin seuraavista ajatuksista/viitekehyksistä (laajennettu työyhteisö, yhteiskehittäminen, yhteisöhoidollinen viitekehys), on työn tekemisen tapa osallisuutta vahvistava.
Osallisuutta on tutkittu paljon ja etenkin näkuökulmasta, jossa pohditaan kohdeyhmän osallisuuden lisääntymistä. Vähemmälle tutkimiselle on jäänyt se, mitkä tekijät työntekijän tavassa tehdä työtä tai organisaation toimintatavassa ovat osallisuutta vahvistavia. OK-hanke on loppusuoralla ja tämä on oiva tialisuus kerätä hanketyöntekijöiden kokemuksia asiasta.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Irina Köntti

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
sosiaali- ja terveysala YAMK
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
DIAK
Tarkasteltava teema: 
  • 08. hoito ja kuntoutus
  • 8.02 korvaushoito
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 02. huumeet
  • 2.11 muu, mikä
  • 07. riskiehkäisy
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
... mikä: 
opioidit