Olet täälläEtusivu Lapsuuden suojaaville tekijöille aikuisuudessa annetut merkitykset (työnimi)

Lapsuuden suojaaville tekijöille aikuisuudessa annetut merkitykset (työnimi)

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Lapsuuden suojaaville tekijöille aikuisuudessa annetut merkitykset (työnimi)
Tiivistelmä: 

Tutkimus tarkastelee, millaisia merkityksiä lapsuudessa ja nuoruudessa koetuille väliintuloille ja suojaaville tekijöille tai niiden puuttumiselle nyt aikuisuuttaan elävät vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeneet henkilöt antavat. Väliintulojen ja suojaavien tekijöiden osalta tarkastellaan sekä institutionaalisille että informaalisille turvaa tuoneille tekijöille annettuja merkityksiä. Tutkimusartikkelin erityispiirteenä on vertailla lastensuojelu puuttumisen (kodin ulkopuolisen sijoituksen muodossa) vaikutuksia koettuihin suojaaviin tekijöihin, kun vertailuryhmänä toimii sijoituksiin päätymättömät henkilöt.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Janne Takala ja Oskari Savisalo

Tutkimus on: 
Muu tutkimus
... mikä: 
Tutkimusartikkeli, josta voi muodostua osa väitöskirjatutkimusta
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Helsingin yliopisto, mahd. myös Lapin yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus, Sos-Lapsikylien Ylitse-hanke

Tarkasteltava teema: 
  • 01. alkoholi
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 14. muu teema
... mikä: 
lastensuojelu