Olet täälläEtusivu Lapsen toimijuuden rakentuminen ja sosiaalisen tuen merkitys alkoholiongelmaisessa perheessä

Lapsen toimijuuden rakentuminen ja sosiaalisen tuen merkitys alkoholiongelmaisessa perheessä

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Lapsen toimijuuden rakentuminen ja sosiaalisen tuen merkitys alkoholiongelmaisessa perheessä
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 18-29-vuotiaiden merkityksiä lapsuudessa saadusta sosiaalisesta tuesta ja sen merkityksestä hyvinvointiin sekä lapsen toimijuuden rakentumiseen, kun perheessä on alkoholiongelma. Tutkimuksen aineisto kerätään kahdella keskustelufoorumilla www.varjomaailma.fi ja www.paihdelinkki.fi. Aineistonkeruu kestää kuukauden 15.11. 2018 - 15.12.2018. Tutkimuksen ensisijaisena aineistona toimivat narratiivit eli tarinalliset kertomukset lapsuuden kokemuksista ja toisena keruumuotona tutkija analysoi Minun tarinani-aineistoja Varjomaailma-foorumilta, etsien sieltä kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja sen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille ja toimijuudelle. Tutkijan erityisenä mielenkiinnon kohteena on hahmottaa palvelujärjestelmästä saadun tuen sekä sosiaalisten verkostojen ja toimintaympäristöjen ihmissuhteiden merkityksiä lapselle. Sosiaalinen tuki käsitetään laaja-alaisesti esimerkiksi: vapaa-ajan toiminta, koulu- ja päiväkotijärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuolto, lastensuojelu, erilaiset yhteisöt, naapurit, sukulaiset, tuttavaperheet, toiset lapset ja muut sosiaaliset verkostot sekä merkittävät ihmiset. Sosiaalisen tuen saamisen lisäksi pyrin tutkimuksen avulla hahmottamaan kokijoiden merkityksiä, miksi he ovat jääneet vaille tarvitsemaansa tukea ja apua, vaikka perheessä oli alkoholiongelma. Tutkimuksen näkökulmana toimii lapsen näkökulma. Teoriatiedon avulla tutkimusaineistoa jäsennetään yleisenä ilmiönä ja tilanteittain rakentuvana lapsen kokemuksellisuutena.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Päivi Jämsä

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Lapin yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Ohjaaja Tarja Orjasniemi

Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
... mikä: 
Lapsen toimijuuden rakentuminen ja sosiaalisen tuen merkitys alkoholiongelmaisessa perheessä (alkoholi
hoito ja kuntoutus
riskien ehkäisy
palvelujärjestelmät ja organisaatiot
toimintaympäristö)