Olet täälläEtusivu Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille
Tiivistelmä: 

Kuntodoping on laajeneva ilmiö ympäri maailmaa. Doping onkin muuttunut nykypäivänä laajemmaksi osaksi kilpa- ja huippu-urheilun ulkopuolelle. Toteutan opinnäytetyöni yhteistyössä Dopinglinkin kanssa. Dopinglinkki on osana A-klinikkasäätiötä. Päämääränä on saada luotettava testaustulos, siitä kuinka Dopinglinkin lääkäreille suunnattua kuntodoping aiheista verkkokurssia tulisi muokata sairaanhoitajille sopivaksi.
Opinnäytetyössäni teen kuntodopingiin sopivan kirjallisen taustakartoituksen, käyttäen verkkokurssin aiheen aineistoa. Kyseinen verkkokurssi sisältää muun muassa tietoa dopinganeiden luokittelusta, dopingaineiden haittavaikutuksista sekä dopingaineiden käyttäjän kohtaamisesta poliklinikalla. Tällä hetkellä verkkokurssi on suunnattu lääkäreille ensisijaisesti.
Kurssi on rakennettu lääkäreille apuvälineeksi tunnistamaan kuntodopingin tunnusmerkkejä. Kurssin on tuottanut A-klinikkasäätiön Dopinglinkki. Kyseisestä verkkokurssista olisi hyötyä myös sairaanhoitajille, sillä terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa sekä kouluterveydenhuollossa on yleensä myös sairaanhoitajien vastaanottoja.
Tavoitteeni on saada onnistunut kyselytulos sairaanhoidonopiskelijoilta verkkokurssista. Itse kurssin tarkoituksena on lisätä sairaanhoitajien tietoisuutta kuntodopingista. Opinnäytetyöni tulee Dopinglinkin henkilökunnan käyttöön.
Tutkimusmuotona on tarkoitus käyttää kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmuotoa. Näin ollen tulos kertoo, millä tavalla verkkokurssia tulisi muokata. Tutkimuskysymykseni ovat: Miten sairaanhoitajaopiskelijat kokivat kuntodopingverkkokurssin suorittamisen? Miten kuntodoping verkkokurssia tulisi kehittää paremmin sairaanhoitajille sopivaksi?
Tutkimuksen suorittavat Diakin sairaanhoitajaopiskelijat. Tutkimusryhmään kuuluu 30 sairaanhoitajaopiskelijaa. Opiskelijat suorittavat kurssin omalla ajalla sekä omalla tahdilla alku kevään aikana 2019.
Tavoitteisiini kuuluu myös kurssin arviointi ajallisesti. Tulen kysymään koehenkilöiltä, kuinka kauan kurssin suorittamiseen kului aikaa. Tämä auttaa arvioimaan suoritettavien opintopisteiden määrän kurssista, jolloin kurssia voisi käyttää ammattikorkeakoulu opetukseen.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Erika Lappalainen

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Hoitotieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Dopinglinkki

Tarkasteltava teema: 
  • 03. muu päihde/aine