Olet täälläEtusivu Verkkoterapian vaikuttavuus alkoholiongelmissa

Verkkoterapian vaikuttavuus alkoholiongelmissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Verkkoterapian vaikuttavuus alkoholiongelmissa
Tiivistelmä: 

Pro gradu tutkielmassa tarkastellaan A-klinikka Oy:n hoitoaverkossa.fi verkkoterapian vaikuttavuutta alkoholin käytön lopettajilla ja vähentäjillä. Verkkoterapioita on tutkittu paljon mielenterveyden saralla mutta puhtaasti alkoholin liikakäytön verkkoterapioihin keskittyviä tutkimuksia on jonkin verran mutta tutkitut verkkointerventiot ovat moninaisia. Suomalaista tutkimusta alkoholinkäytön verkkoterapioista ei juurikaan ole. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten verkossa toteutettava päihdehoito vaikuttaa ja hyötyvätkö tietyt asiakkaat tai asiakasryhmät enemmän verkkoterapiasta.

Tutkimuksessa tarkastellaan kvantitatiivisesti, onko verkkoterapialla vaikutusta asiakkaiden alkoholin käyttöön mutta myös lisääkö verkkoterapia asiakkaiden hyvinvoinnin kokemusta. Mahdollisuuksien salliessa tarkastellaan myös, onko asiakkaiden taustalla ja hoitoon hakeutumisen tilanteella vaikutusta verkkoterapian läpikäymiseen ja hoidosta hyötymiseen. Tutkimuksen aineistona hyödynnetään asiakkaiden itseraportoimia sekä sosiodemografisia tietoja hoidon alkaessa ja päättyessä.

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa hoitoaverkossa.fi verkkoterapian vaikuttavuudesta alkoholinkäytön vähentäjien ja lopettajien ja mahdollisesti tekijöitä, jotka auttavat hoidon kohdentamisessa oikealla asiakasryhmälle/-ryhmille.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Hannu Sievänen

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
Human-Technology Interaction
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto
Tarkasteltava teema: 
  • 08. hoito ja kuntoutus
  • 01. alkoholi
  • 09. päihdetyön menetelmät