Olet täälläEtusivu Evaluating the acceptability of a Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs) e-learning module

Evaluating the acceptability of a Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs) e-learning module

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Evaluating the acceptability of a Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs) e-learning module
Tiivistelmä: 

Tutkimus on osa Dopinglinkin koordinoimaa Towards quality anti-doping education in recreational sports -yhteistyökumppanuushanketta Erasmus+ Sport 2017 -ohjelmassa. Hanke sai kahden vuoden tutkimusrahoituksen vuosille 2018–2020. Hanke kokoaa yhteen useita eurooppalaisia antidopingtyötä tekeviä tahoja. A-klinikkasäätiön ylläpitämän Dopinglinkin lisäksi hankkeessa ovat mukana Liettuan antidopingtoimikunta, Mainline/Hollanti, Liverpool John Moores University/UK, Aristotle University of Thessaloniki/Kreikka, Folkhälsan/Suomi ja University of New South Wales/Australia. Erasmus+ Sport on Euroopan unionin koulutus-, tutkimus- ja urheiluohjelma, joka kannustaa urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Tutkimuksessa arvioidaan jo olemassa olevia verkkopohjaisia työkaluja sekä liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia. Arviointitutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin ammattilaiskohderyhmien sitoutumista näihin työkaluihin ja niiden hyväksyttävyyttä ja käytettävyyttä heidän työssään, niiden yhdenmukaisuutta heidän ammatillisten odotustensa ja käytäntöjensä kanssa, muutoksia heidän tiedoissaan ja viestien ymmärryksessä, nykyistä ja tulevaa työkalun käyttöä, sekä arvioida jatkotutkimuksen toteutettavuutta. Mahdollisessa jatkotutkimuksessa on tarkoitus arvioida työkalujen vaikuttavuutta terveydenhuolto-, liikunta-alan ammattilaisten ja muiden relevanttien kohderyhmien käytökseen. Hankerahoituksesta ja aikatauluista johtuen tässä tutkimuksessa ei vielä ole tarkoitus arvioida työkalujen vaikuttavuutta kuntodopingin käyttäjien käytökseen tai selvittää pidempiaikaisia vaikutuksia ammatillisiin käytänteihin.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Professori Harry Sumnall, Liverpool John Moores University, Dopinglinkki/A-klinikkasäätiö.

Tutkimus on: 
Muu tutkimus
... mikä: 
Erasmus+ Sport -hanke
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Liverpool John Moores University, Iso-Britannia
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Dopinglinkki/A-klinikkasäätiö, Liettuan antidopingtoimikunta, Mainline, Aristotle University of Thessaloniki, Folkhälsan, University of New South Wales.

Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
... mikä: 
Kuntodoping