Olet täälläEtusivu Tutkielma A-klinikan Päihdesairaalan Palvelutarjottimen asiakaspalautteesta

Tutkielma A-klinikan Päihdesairaalan Palvelutarjottimen asiakaspalautteesta

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Tutkielma A-klinikan Päihdesairaalan Palvelutarjottimen asiakaspalautteesta
Tiivistelmä: 

Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on tutkia A-klinikka Oy:n Päihdesairaalan Palvelutarjotinmallin kerättävää asiakaspalautetta. Tutkimuskysymyksenä on, että kuinka Palvelutarjotinmalli vastaa asiakkaiden odotuksia.
Palvelutarjotinmalli on ollut käytössä Päihdesairaalassa vuodesta 2014 lähtien. Se kehitettiin korvaamaan jokaisessa potilasyhteisössä pidetyt erilliset potilasryhmät. Päihdesairaalan toiveena on saada palautetta Palvelutarjottimen toimivuudesta potilaiden näkökulmasta.

Tutkimuksen kohteet

Tutkielman kohteena ovat Päihdesairaalan kuntouttavien osastojen potilaat ja heiltä kerätty palaute kyselyn avulla.

Toteutuspaikka

A-klinikka Oy:n Päihdesairaala Järvenpäässä.

Aineiston keruu- ja analysointimenetelmät

Aineisto kerätään kyselyllä Päihdesairaalan kuntouttavan- ja perheyksiköiden potilailta. Kysely toteutetaan hoitojakson loppuvaiheessa. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa potilaan perustietoja (kuten sukupuoli, ikä) sekä miksi potilas tulee hoitoon. Kyselyssä myös selvitetään hoidon odotuksia ja tavoitteita sekä potilaan että avohoidon näkökulmista. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Tulokset käsitellään käyttäen aineistolähtöistä sisältöanalyysia.
Opinnäytetyön tueksi analysoidaan teoriaa muista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista, artikkeleista ja teoksista liittyen päihdehoitoon.

Oletus tuloksista

Tutkimustulosten oletus on, että Päihdesairaalan Palvelutarjotin vastaa melko hyvin potilaiden odotuksia. Toiveita saattaa olla työtoiminnan ja luovan ilmaisun suhteen. Olen ollut Päihdesairaalassa 2015 lähtien sosiaaliohjaajan tehtävissä ja ajoittain on potilailla ollut toiveita, että Päihdesairaala tarjoaisi enemmän työtoimintaa ja mahdollisuutta luovaan ilmaisuun esimerkiksi pajatoiminnan kautta.

Mihin ja miksi tällaista tutkimusta tarvitaan

Tällaista tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan kartoittaa Palvelutarjottimen toimivuus potilaiden näkökulmasta ja saada tulosten analysoinnin kautta mahdollisia kehityskohteita. Tutkimuksen kautta saa myös selville kuinka aktiivisesti potilaat osallistuvat ryhmiin.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Esa Hyvärinen

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Hoitotieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Laurea Hyvinkää
Tarkasteltava teema: 
  • 09. päihdetyön menetelmät
  • 08. hoito ja kuntoutus