Olet täälläEtusivu Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakkaita palveleville tahoille

Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakkaita palveleville tahoille

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakkaita palveleville tahoille
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa sisältö kirjalliseen ohjeistukseen. SIsältö ohjeistukseen tulee haastatteluista, sekä tutkitusta tieteellisestä tiedosta. Ohjeistusta varten haastattelemme neljää korvaushoidossa olevaa asiakasta ja kysymme heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan siitä, miten he tuntevat tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi asioidessaan eri tahojen kanssa.
Opinnäytetyömme tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaisia ennakkoasenteita korvaushoitoasiakkaisiin kohdistuu?
2. Mitä ulkopuolisen ihmisen/virkailijan tulisi tietää korvaushoidossa olevan peloista, jotka liittyvät asioimiseen?

Toteutuspaikkana toimii Tampereen a-klinikka, huumehoidon avopalvelut.
Tälläistä tutkimusta tarvitaan, jotta ihmiset voivat paremmin ymmärtää korvaushoidossa olevia asiakkaita ja heidän pelkojaan.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Eveliina Elgland
Sara Halonen

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Tampereen a-klinikka, huumehoidon avopalvelut

Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
... mikä: 
korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia kohdatuksi tulemisesta eri ympäristöissä