Olet täälläEtusivu Föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, sitt missbruk och dess påverkningar

Föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, sitt missbruk och dess påverkningar

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, sitt missbruk och dess påverkningar
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhempien, joilla on tai on ollut päihdeongelma (tutkimuksen kohteet), omaa näkemystä vanhemmuudestaan ja haasteistaan päihteiden kanssa sekä miten ne nivoutuvat yhteen. Haluamme siis selvittää miten vanhemmat näkevät oman vanhemmuutensa, päihteidenkäyttönsä vaikutukset perheeseen sekä päihteidenkäytön vaikutuksen vanhemmuusidentiteettiinsä. Tutkimuksessa kerättäisiin materiaali A-klinikkasäätiön Päihdelinkki keskustelufoorumin kautta hyödyntämällä vanhempien kokemusasiantuntijuutta, julkaisemalla ilmoitus, jossa pyydetään halukkaita vanhempia lähettämään tarinansa meille. Tarinat voidaan kirjoittaa nimettömästi ja niitä ei tulla kokonaisuudessaan julkaisemaan tutkimuksessa. Osallistujia ei voi tunnistaa kirjoituksiensa perusteella. Materiaali analysoidaan "mixed methods" menetelmää käyttäen, narratiivisen sekä diskurssianalyysin avulla. Mielestämme vanhempien oma näkemys on todella tärkeä, jotta oikeanlaista tukea ja apua voidaan tarjota sekä vanhemmuuden että päihteiden kanssa kamppailevien tueksi.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Anni Raatikainen ja Rina Sällström

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiö / Päihdelinkki.fi
Tutkimuksessa kerättäisiin materiaali A-klinikkasäätiön Päihdelinkki keskustelufoorumin kautta, julkaisemalla ilmoitus, jossa pyydetään halukkaita vanhempia lähettämään tarinansa meille.

Tarkasteltava teema: 
  • 01. alkoholi
  • 02. huumeet
  • 14. muu teema
... mikä: 
Vanhemmuus