Olet täälläEtusivu Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena
Tiivistelmä: 

Kuntoutussäätiön toteuttamassa laadullisessa tutkimuksessa selvitetään kahdessa osakokonaisuudessa a) vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden roolia ja merkitystä toipumisprosessissa sekä b) kokemusasiantuntijuutta palvelujen kehittämistyössä sekä sitä, miten kokemusasiantuntijan ja työntekijän yhteistyö toimii. Tutkimus kohdistuu järjestöjen toiminnassa mukana oleviin vertaisiin ja kokemusasiantuntijoihin sekä julkisen sektorin palveluyhteistyöhön osallistuviin kokemusasiantuntijoihin ja työntekijöihin. Tutkimusta tehdään yhteistyössä vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Osatavoite A: Vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden rooli ja merkitys toipumisprosessissa

Tavoitteena on kartoittaa, kuvata ja jäsentää vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä ja tarkoitusta järjestöjen toteuttamassa toipumisen ja kuntoutumisen tukemisessa. Tarkoitus on tuottaa tietoa vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden merkityksestä omassa ja vertaisten keskinäisessä toipumisessa sekä mahdollisesti näihin liittyvistä riskitekijöistä. Tuotamme tietoa myös siitä, millä tavoin vertaistoimintaa voitaisiin järjestöissä kehittää.

Menetelmät: Kokemusasiantuntijoiden/vertaisten yksilöhaastattelut (n= 15-20) Kokemusasiantuntijoiden/vertaisten fokusryhmähaastattelut (n= 10, kussakin ryhmässä n. 4 osallistujaa). Haastattelut toteutetaan aikavälillä 25.9.– 31.12.2017. Haastateltavat valitaan siten, että kaikki tutkimushankkeen järjestöt, joissa on vertaisia tai kokemusasiantuntijoita ohjaamassa vertaistoimintaa, tulevat edustetuiksi.

Osatavoite B: Kokemusasiantuntijuus palveluiden kehittämisessä sekä työntekijän ja kokemusasiantuntijan yhteistyö

Tavoitteena on tutkia, kuinka kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään palveluiden kehittämisessä sekä kuinka työntekijän ja kokemusasiantuntijan yhteistyö sujuu ja mitä haasteita siihen sisältyy? Kuinka kokemusasiantuntijan ja työntekijän ääni tulee kuuluviin? mitkä ovat hyviä käytäntöjä yhteistyölle? mikä kokemustiedon käyttämisen hyöty on järjestöille ja laajemmin palvelujärjestelmälle? Tässä osassa tuodaan esiin tutkimustulosten perusteella nousseita kehittämisehdotuksia.

Menetelmät: Kokemusasiantuntijoiden yksilöhaastattelut (n=15), kokemusasiantuntijoiden fokusryhmähaastattelut (n= 10), kokemusasiantuntijoiden ja kuntoutuksen ammattilaisten/ työntekijöiden yhteiset fokusryhmähaastattelut ja työparihaastattelut (n= 5-10) 23.10.2017.-31.8.2018. Haastateltavat valitaan siten, että kaikki tutkimushankkeen järjestöt, joissa kokemusasiantuntijoita on, tulevat edustetuiksi.

Raportointi ja tuotokset
Tutkimuksesta tiiviisti-tiedotteet, kokemusasiantuntijat/vertaiset toipumisen tukena -kokemusasiantuntijat/vertaiset ammatillisen työn tukena ”Case”-raportti kokemusasiantuntijuuden/vertaisuuden hyvistä järjestökäytännöistä ”Kokemusasiantuntijuus kuntoutuksessa”-raportti. Artikkelit mahdollisimman moniin tutkimushankkeessa mukana olevien järjestöjen lehtiin ja ammattilehtiin. Tiedotteet järjestöjen kotisivuilla, intrassa ja jäsenkirjeissä Lisäksi tarjoudumme esittelemään tuloksia paikan päälle järjestöihin.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Elina Mäenpää ja Timo Ilomäki

Tutkimus on: 
Järjestötutkimus
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

MIPA-tutkimusohjelmassa ovat mukana A-klinikkasäätiö, A-kiltojen liitto ry, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Finfami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ry, Sininauhaliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Tukikohta ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tarkasteltava teema: 
  • 08. hoito ja kuntoutus