Olet täälläEtusivu Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa

Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa
Tiivistelmä: 

Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa (2017–2021).
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten asiakkaan koti paikkana on läsnä kotikäyntityössä, jossa kohdataan kimppuuntuneiden mielenterveys-, päihde- ja asumisongelmien kanssa painivia aikuisasiakkaita. Tutkimus paneutuu julkisen ja yksityisen, tuen ja kontrollin sekä mukaan ottamisen ja poissulkemisen välisiin jännitteisiin kotikohtaamisissa. Tutkimus nojautuu etnometodologisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja ihmismaantieteen perinteisiin. Aineisto kerätään ns. liikkuvia mielenterveyspalveluita tuottavissa, päihdehoitoa tarjoavissa ja tuetun asumisen palveluissa Suomessa ja Ruotsissa. Aineisto koostuu liikkuvan etnografian metodilla tuotetuista tarkoista kenttämuistiinpanoista ja palvelukohtaamisten nauhoituksista. Tutkimus tuottaa paitsi perustietoa kohtaamisista, myös palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sovellettavaa tietoa siitä, mitä seurauksia kodin yleistymisellä palvelujen tarjoamisen paikkana on asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisille ja asiakkaiden elämälle.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat: Kirsi Juhila (vastuullinen johtaja), Kirsi Günther, Chris Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario sekä vielä nimeämätön tutkija Ruotsista. Tutkimuksesta ja aineiston keruusta Suomessa vastaavat tutkijat: Kirsi Günther, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari ja Jenni-Mari Räsänen

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Tutkimus tehdään Tampereen yliopistossa, yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa
Tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat:
Kirsi Juhila (vastuullinen johtaja, Kirsi Günther, Chris Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario sekä vielä nimeämätön tutkija Ruotsista.

Tutkimuksesta ja aineiston keruusta Suomessa vastaavat tutkijat:
Kirsi Günther, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari ja Jenni-Mari Räsänen

Ruotsissa aineiston keruusta vastaavat tutkijat:
Cecilia Hansen Löfstrand ja vielä nimetön tutkija.
Tutkimushankkeeseen haetaan (on haussa) tutkimuslupa Hämeenlinnan kaupungilta.

Tarkasteltava teema: 
  • 08. hoito ja kuntoutus
  • 8.03 muu, mikä
... mikä: 
kotona tehtävä mieleterveys-ja päihdekuntoutus ja erityisesti korvaushoito