Olet täälläEtusivu Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin

Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin
Tiivistelmä: 

Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää päihdekuntoutujien kokemuksia läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä, siitä millaiseksi päihdekuntoutujat kokevat läheistyön tarpeen. Opinnäytetyön tehtävät ovat ”Miten päihdekuntoutujat toivoisivat läheisten osallistuvan hoitoonsa?”, ”Miten päihdekuntoutujat kokevat läheisten vaikuttavan kuntoutumiseensa?” sekä ”Millaista tukea päihdekuntoutujat kokevat läheistensä tarvitsevan?”. Opinnäytetyön teoreettisen lähtökohdan muodostavat keskeiset käsitteet ovat päihderiippuvuus, päihdetyö, päihdekuntoutus, läheiset sekä läheistyö.

Opinnäytetyö toteutetaan laadullisella menetelmällä. Tutkimuksen kohteena on kuusi A-klinikkasäätiön kuntoutumiskeskuksen asiakasta, joita haastatellaan teemahaastattelulla. Haastattelut ovat yksilöhaastatteluja. Haastateltavia haetaan toimittamalla yksikköön opinnäytetyön esitteitä. Esitteestä käy haastateltaville selväksi muun muassa se, että osallistuminen on vapaaehtoista, osallistumisen saa keskeyttää koska vaan ja että haastattelu kestää noin tunnin verran. Haastattelut toteutetaan A-klinikkasäätiön tiloissa. Aineisto litteroidaan ja analysoidaan laadullisella sisällönanalyysillä. Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisesta voi kieltäytyä missä vaiheessa tahansa. Haastattelut äänitetään Tampereen ammattikorkeakoululta lainattavalla nauhurilla.

Opinnäytetyöllä ei ole rahallisia kustannuksia, mutta opinnäytetyö vie A-klinikkasäätiön yhteyshenkilöiden aikaa suunnittelun merkeissä, haastattelutilan järjestämisessä sekä lopullisen opinnäytetyön palautteen antamisessa.

Aihetta on tärkeä tutkia, koska tällä hetkellä mallia läheistyölle ei A-klinikkasäätiöllä ole. Päihdekuntoutujien kokemukset läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin antavat A-klinikkasäätiölle tietoa, jolla läheistyötä voidaan kehittää.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Satu Huttunen, Annu Honkanen ja Ilona Karoskoski

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Hoitotieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen ammatikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiö, Hannu Sievänen

Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
... mikä: 
Läheisverkosto osana kuntoutusta