Olet täälläEtusivu Ongelmapelaamisen monet kasvot - Sukupuoli, sukupolvi ja avun tarve Valtti- ja eNeuvonta -aineistoissa

Ongelmapelaamisen monet kasvot - Sukupuoli, sukupolvi ja avun tarve Valtti- ja eNeuvonta -aineistoissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Ongelmapelaamisen monet kasvot - Sukupuoli, sukupolvi ja avun tarve Valtti- ja eNeuvonta -aineistoissa
Tiivistelmä: 

Tehtävässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan ongelmapelaamista, sen kehittymistä ja seurauksia sekä rahapelaajan että perheenjäsenen näkökulmasta. Tarkoituksena on tutkia, 1) mitä merkityksiä sukupuoli voi saada analysoitaessa ongelmapelaajien kertomuksia rahapelaamisestaan, 2) kuinka ongelmapelaajan tai läheisen sukupolvi (vanhempi, lapsi, isovanhempi, sisarus) voi vaikuttaa ongelmapelaamisen käsittämiseen, koettuun avun tarpeeseen ja hoitoon hakeutumiseen, sekä 3) kuinka ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen suunnatut palvelut ovat kehittyneet 2000-luvun alusta lähtien ja miten tämä kehitys näkyy A-klinikkasäätiön sähköisissä viestiaineistoissa. Tutkimusaineistona tullaan käyttämään Valtti-keskustelufoorumille ja eNeuvontaan lähetettyjä viestejä, joiden analysoimisessa hyödynnetään aineistolähtöistä sisällönanalyysi -menetelmää. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa naisten ja miesten ongelmapelaamisen erityispiirteistä, ongelmapelaajan ja läheisen sukupolven merkityksestä hoitoon hakeutumisessa, ja tuki- ja hoitopalvelujen kehittymisestä 2000-luvulla. Tutkimustulosten tuottamaa tietoa voi hyödyntää niin hoitotyössä, palvelujen kehittämistyössä kuin ammattilaisten osaamisen kehittämisessä. Tutkimus toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (Terveys- osasto, vuonna 2017 aloittava Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö).

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Dos., erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Rahapelitutkimus
Tieteenala(t): 
sosiologia
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tarkasteltava teema: 
  • 04. toiminnallinen riippuvuus
  • 4.01 pelaaminen
  • 05. monipäihteisyys/moniriippuvuus
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot