Olet täälläEtusivu Päihdelinkin neuvontapalvelun lääkekysymykset

Päihdelinkin neuvontapalvelun lääkekysymykset

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Päihdelinkin neuvontapalvelun lääkekysymykset
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen kohteena on Päihdelinkin verkkoneuvontapalveluun tallennetut lääkekysymykset. Tavoitteena on selvittää kysymysten määrää, kuvailla mistä lääkeaineryhmistä kysytään eniten ja millaisia teemoja kysymyksiin liittyy? Tutkimus on tarkoitettu proviisori-opiskelijan pro gradu -tutkielmaksi ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa farmasian laitoksella. Niina Karttunen (neuvontapalvelun vastaaja, yliopisto-opettaja) poimii lääkekysymykset ja niistä tarvittavat tiedot neuvontapalvelun verkkopalvelusta SPSS tilasto-ohjelmaan ja toimii pääohjaajana aineiston analysoinnissa. Tutkielman toisena ohjaajana toimii yliopistonlehtori Kirsti Laitinen. Tiedoista tehdään yhteenvetoja taulukoiksi ja graafisiksi kuvaajiksi. Tutkimuksen avulla on tarkoitus kartoittaa, mitkä lääkeryhmät ja lääkkeisiin liittyvät teemat nousevat yleisimmin esiin, jotta nämä asiat voidaan ottaa paremmin huomioon lääkeneuvonnassa eri tilanteissa. Alustava oletus on, että opioideista ja bentsodiatsepiineista kysytään eniten niiden laajan käytön vuoksi.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Proviisoriopiskelija Sanni Ryhänen, pääohjaaja Niina Karttunen, 2. ohjaaja Kirsti Laitinen

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
Terveystieteet
... mikä: 
Farmasia
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Itä-Suomen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiön päihdelinkki

Tarkasteltava teema: 
  • 03. muu päihde/aine
  • 3.04 muut lääkkeet
... mikä: 
kaikki lääkkeisiin liittyvät kysymykset