Olet täälläEtusivu Verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman asiakasprosessin rajapinnat ohjelman alussa ja lopussa

Verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman asiakasprosessin rajapinnat ohjelman alussa ja lopussa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman asiakasprosessin rajapinnat ohjelman alussa ja lopussa
Tiivistelmä: 

Kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa erilliset prosessikuvaukset verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman asiakasprosessin rajapinnoilta asiakkaan saapuessa palveluun kolmannen osapuolen lähetteellä tai Säätiön laitoskuntoutusjaksolta sekä asiakkaan poistuessa ohjelmasta jatkaen Säätiön palveluiden piirissä tai kolmannen osapuolen palvelun piirissä. Prosessikuvausten laadinta rajataan Veran pilotoinnin ensimmäiseen vaiheeseen. Kehittämishankkeen tuotoksena on yhteensä neljän prosessin kuvaukset. Aineiston keruu tapahtuu ensisijaisesti perustamalla työryhmä, johon kuuluvat kehittäjän lisäksi Lahdessa Veran pilotissa toimineet työntekijät. Työryhmä tapaa kolmesta viiteen kertaan kevään 2015 aikana. Aineistonhankinnassa ja työryhmän tapaamisten runkona käytetään seinätekniikkaa. Menetelmä tuottaa suoraan prosessien kaaviokuvat. Työryhmän tapaamiset äänitetään. Äänitetyn aineiston on tarkoitus tuottaa prosessikuvausten tekstiosuuden rungon. Äänitykset puretaan tekstiksi asiasisältöjen osalta, täyttä litterointia ei tehdä. Saatu aineisto teemoitellaan.

Kehittämishankkeen tarkoitus syksyllä 2014 oli jäsentää Veran paikkaa Säätiön palvelutarjonnassa ja kehittää eheitä palvelukokonaisuuksia. Erityisesti asiakkaan siirtyminen ohjelmaan ja siitä pois Säätiön palveluiden piirissä oli alkuperäinen mielenkiinnon kohde.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Valtteri Tikka

Tutkimus on: 
Muu opinnäytetyö
... mikä: 
Ylempi AMK
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Lahden ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Työelämän ohjaaja: Antti Weckroth/Valtakunnalliset hoitopalvelut (24.11.2015 alkaen)
Ohjaava opettaja: Tuula Hyppönen/Lahden ammattikorkeakoulu

A-klinikkasäätiön Veran pilottiin osallituneet työntekijät Lahdessa

Tarkasteltava teema: 
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot