Olet täälläEtusivu Valvottu koevapaus päihdehoidossa

Valvottu koevapaus päihdehoidossa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Valvottu koevapaus päihdehoidossa
Tiivistelmä: 

Rikosseuraamusasiakkaiden terveystutkimuksen mukaan suuri osa rikosseuraamusasiakkaista on päihdeongelmaisia ja tilanne on selvästi pahentunut 20 vuoden aikana. Alkoholiriippuvuuden ohella amfetamiiniriippuvuus on yleistä. (Joukamaa ym. 2010.) Niinpä rikosseuraamusasiakkaiden päihdekuntoutuksen ja kuntoutusjatkumoiden kehittäminen on tärkeä tulevaisuuden kehittämishaaste. Haaste koskee paitsi rikosseuraamuslaitosta, niin myös päihdepalvelujärjestelmää, ja muita sosiaali- ja terveyspalveluita.

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on rikosseuraamusasiakkaiden päihdekuntoutuksen kehittäminen. Erityisesti tutkitaan valvotussa koevapaudessa olevien henkilöiden päihdekuntoutuksen järjestämistä. Valvottu koevapaus on ehdottoman vankeusrangaistuksen loppuvaiheeseen sijoittuva rangaistusmuoto, jossa vanki on vankilan ulkopuolella teknisen ja muun valvonnan alaisena. Leena Mäkipään (2010, 3-16) mukaan valvotun koevapauden taustalla on paitsi tietyt kansainväliset sopimukset ja suositukset, niin myös kriminaalipoliittisten painotusten muutokset. Valvotussa koevapaudessa yhdistyy taloudellisen säästön ja vankiluvun vähentämisen tavoitteet sekä toisaalta uusintarikollisuuden vähentämisen, suunnitelmallisen ja ennustettavan rangaistusten täytäntöön panon ja vapautumisen sekä yhteiskuntaan integroitumisen pyrkimykset.

Hankkeessa kartoitetaan niitä kokemuksia, joita Suomessa on saatu valvotun koevapauden ja päihdekuntoutuksen yhdistämisestä. Yksityiskohtaisempi tarkastelu kohdennetaan A-klinikkasäätiön avo- sekä laitospalveluihin. Tutkimuksessa kysytään: Mitä haasteita valvotun koevapauden suorittamiseen päihdehoidossa liittyy? Entä mitä hyviksi koettuja käytäntöjä tähän on kehitetty?
Hankkeessa tutkimustiedon tuottaminen yhdistyy kehittämistoimintaan. Hankkeen kuluessa käynnistetään alkuselvityksen edellyttämät kehittämis-, tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistoimet.

Tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksellisella orientaatiolla ja tutkimusaineistoja tuotetaan koko prosessin ajan. Aineiston keruu tapahtuu triangulaatioperiaatteella haastatteluin, kyselyin sekä rekisteriaineiston avulla.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

yliopettaja Teemu Rantanen Laurea, sosiaalityöntekijä Minna Lindqvist Järvenpään sosiaalisairaala.

Tutkimus on: 
Muu tutkimus
... mikä: 
Valvottu koevapaus päihdehoidossa tutkimushanke
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Laurea ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala, Lännen- ja Hämeen palvelualueet

... mikä: 
valvottu koevapaus päihdehoidossa