Olet täälläEtusivu Sumuisten sielujen hyvinvointi

Sumuisten sielujen hyvinvointi

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Sumuisten sielujen hyvinvointi
Tiivistelmä: 

Sumuisten sielujen hyvinvointi (SUMU) – tutkimushankkeemme tavoitteena on selvittää suomalaista pohjimmaista huono-osaisuutta kohderyhmänä suonensisäisten huumeiden käyttäjät. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat: Kohderyhmän sosioekonominen rakenne; Hyvinvointi ja terveys (fyysinen ja henkinen) sekä yksinäisyys, Palvelujen ja tulonsiirtojen käyttö ja kohdentuminen; Päihteiden ja huumeiden käyttö; Pärjääminen, kuntoutuminen ja tulevaisuusodotukset; Sosiaalinen ja taloudellinen tuki; Palvelujen riittävyys ja laatu; Luottamus sekä Häpeä ja stigma.

Emme ensisijaisesti ole kiinnostuneita huumekulttuurista tai huumausaineiden käytöstä ilmiönä, vaan huumeiden käyttöön liittyvästä huono-osaisuuden notkelmasta. Huono-osaisuuden notkelmalla viitataan sosiaaliseen tilaan, jossa huono-osaisuus kytkeytyy samanaikaisesti resurssien alhaiseen, elämäntyytyväisyyden alhaisuuteen, huono-osaisuuden identiteettiin, ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen ja ryhmän kokoon (kuvio 1). Mitä tiiviimmin nämä eri huono-osaisuuden ulottuvuudet kytkeytyvät toisiinsa, sitä synkemmästä ja syvemmästä huonoosaisuuden notkelmasta on kysymys. Neulanvaihtopisteistä tavattavat narkomaanit sijoittuvat varsin synkkään ja syvään notkelmaan.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Juho Saari, professori, Itä-Suomen yliopisto, KWRC
Sakari Kainulainen, erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Itä-Suomen yliopisto
Tieteenala(t): 
sosiologia
sosiaalipolitiikka/yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Itä-Suomen yliopisto, KWRC Hyvinvointitutkimuskeskus
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiö

Tarkasteltava teema: 
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 11. toimintaympäristöt