Olet täälläEtusivu Läheinen kodin päihteidenkäytöstä haittoja kokevan nuoren kasvun tukena

Läheinen kodin päihteidenkäytöstä haittoja kokevan nuoren kasvun tukena

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Läheinen kodin päihteidenkäytöstä haittoja kokevan nuoren kasvun tukena
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, millainen merkitys kodin päihteidenkäytöstä haittoja kokevan nuoren elämässä on niillä aikuisilla, jotka eivät itse ole ongelman aiheuttajia: Miten heidän toimintansa ja asenteensa on vaikuttanut nuorten ja nuorten aikuisten elämän eheyteen? Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa läheisten merkityksestä nuoren aikuistumista suojaavana tekijänä. Saadulla tiedolla on merkitystä työmenetelmien kehittämisessä päihteidenkäyttäjien läheisten tukemiseksi, sekä aihepiirin yleisen tietoisuuden kohottamiseksi. Aineiston analyysiin perustuvia artikkeleita julkaistaan ammatillisissa ja/tai tieteellisissä julkaisuissa. Opittua hyödynnetään Lasinen lapsuus -toiminnan ja A-klinikkasäätiön muiden hankkeiden ideoinnissa ja sisältöjen suunnittelussa.

Tutkimuksen lähtökohtaoletuksena on, että perheiden "selvien" aikuisten merkitys kasvavan nuoren kannalta on monisyinen mutta tärkeä asia. Heidän raittiutensa tai päihdetapojensa kohtuullisuuden lisäksi tärkeää on, että he rakentavalla toiminallaan ja myönteisellä asennoitumisellaan ovat kyvykkäitä tukemaan nuorta etenemään elämässään kotipiisin muiden aikuisten päihteidenkäytön aiheuttamista ongelmista huolimatta.

Aineistona on (a) n. 200 nuoren aikuisen kirjoitusta, jotka tutkimusluvan hakija on suunnittemiensa kysymysten avulla kerännyt Ääni lapselle-kampanjan yhteydessä Lasinen lapsuus -työnsä osana, (b) Lasinen lapsuus kyselytutkimus Taloustukimuksen kanssa 2016, sekä (c) Lasinen lapsuus nettiryhmä aikuisille 2016.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Janne Takala

Tutkimus on: 
Väitöskirja
... mikä: 
Janne Takalan jatko-opintoihin liittyvä tutkimusartikkeli.
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
HY
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Yliopisto

Tarkasteltava teema: 
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 11. toimintaympäristöt
  • 07. riskiehkäisy
  • 06. yleinen ehkäisy
  • 05. monipäihteisyys/moniriippuvuus
  • 01. alkoholi