Olet täälläEtusivu Parisuhde peliongelman varjossa

Parisuhde peliongelman varjossa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Parisuhde peliongelman varjossa
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille sekä peliongelmaisten että heidän puolisoidensa oman näkökulman ja äänen kautta, kuinka he kokevat peliongelman ja sen vaikutukset parisuhteeseen ja perheeseen ja kuinka he selviävät niistä. Narratiivisessa haastattelussa peliongelmainen ja hänen puolisonsa kertovat oman tarinansa peliongelmasta ja sen vaikutuksesta, joten tutkimuksessa huomioidaan molempien yksilöllinen näkökulmaa. Vastaavanlaista, toisilleen läheisten ihmisten kertomusta samasta vaikeasta aiheesta, ei ole aikaisemmin tehty. Haastattelut kerätään eri puolilta Suomea, tavoitteena on saada 10 pariskunnan yksilöhaastattelut. Tarinat analysoidaan narratiivisen metodin avulla. Oletuksina tuloksista on, että peliongelmaisen ja hänen puolisonsa tarinat, kokemukset ja näkemykset eroavat toisistaan, mikä vaikuttaa parisuhteen ja perheen hyvinvointiin. Heidän tarinoitaan tarkastelemalla ja ymmärtämällä voidaan kuitenkin selvittää kokemusten eroja ja löytää keinoja, joilla hyvinvointia voitaisiin parantaa parisuhteessa ja perheessä. Peliongelmaisten läheisistä perhesuhteista ei ole tehty Suomessa aiempaa tutkimusta.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Johanna Marttinen

Tutkimus on: 
Väitöskirja
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Itä-Suomen Yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiön toimipisteet

... mikä: 
Peliongelma ja ongelmaisen parisuhteen ja perheen hyvinvointi