Olet täälläEtusivu Viiden askeleen malli läheisten auttamiseksi: periaatteet ja käytännön toteutus

Viiden askeleen malli läheisten auttamiseksi: periaatteet ja käytännön toteutus

Tutkimuksen nimi: 
Viiden askeleen malli läheisten auttamiseksi: periaatteet ja käytännön toteutus
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
The 5-Step Method: Principles and practice
Tekijä: 
Copello, Alex, Templeton, Lorna, Orford, Jim & Velleman Richard.
Viitetiedot: 

Drugs: education, prevention and policy, 2010; 17(S1):86-99
DOI: 10.3109/09687637.2010.51586

Julkaisuvuosi: 
2010
Ingressi: 

Riippuvuusongelmat aiheuttavat läheisille paljon stressiä. Viiden askelen ohjelma on tutkimustietoon pohjautuva käytännöllinen menetelmä läheisten auttamiseksi.

Tiivistelmä: 

Tavoitteet ja tausta

Artikkelissa esitellään viiden askelen malli. Toimintamallin taustalla on tutkimukseen perustuva näkemys siitä, että riippuvuus on läheisille hyvin stressaavaa ja aiheuttaa monille läheisille psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Selviytymiskeinojen ja sosiaalinen tuen avulla on mahdollista vähentää läheisten oirehtimista.

5 askeleen malli

Malli soveltuu käytettäväksi kun läheisen ja riippuvaisen kanssakäyminen on päivittäistä. Kantavana ajatuksena on se, että läheiset ovat tavallisia ihmisiä, jotka pyrkivät selviämään erittäin stressaavassa ympäristössä. Askeleet yhdestä viiteen on esitetty perusteellisesti. Luettelona ne ovat seuraavat:

  1. Huolellinen tutustuminen perheenjäseniin ja huolenaiheisiin
  2. Asiallisen tiedon tarjoaminen riippuvuudesta ja siihen liittyvistä asioista
  3. Selviytymiskeinojen tarkasteleminen ja keskustelu niiden eduista ja haitoista
  4. Sosiaalisen verkoston laajuuden ja kehittämiskohteiden selvittäminen
  5. Perheenjäsenten mahdollisten tuen tarpeiden selvittäminen jatkon kannalta.

Toimintamalli on joustava ja soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, mutta ohjaajan toiminnalla ja suhtautumisella on keskeinen merkitys. On tärkeää, että ohjaaja ei arvostele, on kiinnostunut perheen tilanteesta ja valmis tutustumaan heidän kokemuksiinsa syvällisesti ja ratkaisulähtöisesti. On myös tärkeää, että ohjaajat käyvät lyhyen koulutuksen ja että ohjaajille on järjestetty tukea.

Johtopäätökset

Viiden askelen riippuvaisten läheisille tarkoitettu mini-interventio pohjautuu kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea (stress – strain – coping – support) viitekehykseen. Toimintamallin käytöstä on julkaistu useita tutkimuksia eri maissa.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Toimintamalli on kehitetty vahvalle tutkimuspohjalle. Malli vaikuttaa käytännölliseltä ja monenlaisiin ympärisöihin soveltuvalta. Läheisiä jotka kärsivät toisen päihdeongelmasta tai riippuvuudesta on todella paljon. On erittäin tärkeä kiinnittää huomiota heidän jaksamiseensa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen heidän itsensä takia. Läheisten hyvinvoinnilla on myös tärkeä merkitys yhteiskunnan kannalta.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Toiminnalliset riippuvuudet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Nuoret
Referoijan nimi: 
Tuuli Pitkänen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan