Olet täälläEtusivu Vapaaehtoinen ainetunnistuspalvelu ja lyhytneuvonta festivaalien yhteydessä

Vapaaehtoinen ainetunnistuspalvelu ja lyhytneuvonta festivaalien yhteydessä

Tutkimuksen nimi: 
Vapaaehtoinen ainetunnistuspalvelu ja lyhytneuvonta festivaalien yhteydessä
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Drug safety testing, disposals and dealing in an English field: Exploring the operational and behavioural outcomes of the UK’s first onsite ‘drug checking’ service.
Tekijä: 
Measham, F.C.
Viitetiedot: 

International Journal of Drug Policy 67: s.102–107.

Julkaisuvuosi: 
2019
Ingressi: 

Joka viidennen festivaalilla analysoidun huumenäytteen sisältö poikkesi siitä, minä se oli myyty

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata festivaalin yhteydessä toteutetun vapaaehtoisen ja anonyymin huumeiden ainetunnistuspalvelun (drug safety testing/drug checking service) tuloksia sekä huumeiden käytön, tarjonnan ja valvonnan välisiä suhteita festivaaliympäristössä Englannissa.

Tutkimuksen toteutus
Kemistit analysoivat väliaikaisessa laboratoriossa 247 vapaaehtoisesti, luottamuksellisesti ja nimettömänä analysoitavaksi tuotua huumenäytettä neljän päivän aikana festivaaleilla heinäkuussa 2016. Analyysin tulokset kerrottiin terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamassa lyhytneuvonnassa. Neuvontatilaisuuksia toteutettiin 230 ja niihin osallistui noin 900 festivaaliosallistujaa (usein 4-5 hengen ystäväryhmissä). Neuvontaan osallistuneilla oli myös mahdollisuus jättää analysoitu huumausaine-erä hävitettäväksi. Neuvontatilaisuuksiin liittyvät tiedot yhdistettiin analyysituloksiin, koodattiin ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla.

Keskeiset tulokset
Ainetunnistuspalvelun käyttäjistä 66 % oli miehiä ja 87 % valkoihoisia, keski-ikä oli 28 vuotta.
Yleisimpiä aineita olivat MDMA (ekstaasi), ketamiini ja kokaiini. Analysoiduista huumenäytteistä joka viidennen sisältö poikkesi jollakin tavalla siitä, minä se oli myyty. Poikkeamat olivat kolmenlaisia: 1) myyty halvempaa ainetta kalliimpana 2) näyte sisälsi lääke- ja jatkeaineita 3) näyte sisälsi ei-psykoaktiivisia, melko harmittomia aineita kuten sokeria. Joka viides kaikista ainetunnistuspalvelun käyttäjistä ja kaksi kolmasosaa niistä, joille oli myyty poikkeavaa ainetta, luovutti tämän huumausaine-erän hävitettäväksi. Joka kuudes ainetunnistuspalvelun käyttäjistä ilmoitti vähentävänsä huumeiden käyttöä festivaalien aikana.
Festivaaleilta hankitut huumeet sisälsivät kaksi kertaa useammin poikkeamia kuin muualta hankitut huumeet.

Johtopäätökset
Festivaaliosallistujat käyttävät vapaaehtoista ainetunnistuspalvelua varsin paljon, kun siihen annetaan mahdollisuus. Monet palvelun käyttäjät luovuttivat myös poikkeavaksi osoittautuneita aine-eriä hävitettäväksi. Analyysitulokset antoivat festivaalin järjestäjille mahdollisuuden varoittaa osallistujia vaarallisista ja väärällä nimellä myytävistä aineista.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Huumeiden ainetunnistuspalvelu tuo uuden välineen haittoja vähentävään ja terveysriskejä ehkäisevään työhön. Palvelun kautta voidaan tavoittaa uusia tai vaikeasti tavoitettavia käyttäjäryhmiä. Esimerkiksi tutkimuskohteena olleeseen palveluun liittyneen neuvonnan arvioitiin tavoittaneen noin viidesosan kaikista festivaalien aikana huumeita käyttäneistä osallistujista.
Teemat: 
Huumeet
Haittojen vähentäminen
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen & Janne Nahkuri
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan