Olet täälläEtusivu Valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden vaikuttavuus

Valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden vaikuttavuus

Tutkimuksen nimi: 
Valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden vaikuttavuus
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Supervised consumption sites: a nuanced assessment of the causal evidence
Tekijä: 
Caulkins, J.P., Pardo, B. & Kilmer, B.
Viitetiedot: 
Julkaisuvuosi: 
2019
Ingressi: 

Tutkimukset korostavat huumeiden käyttöhuoneiden positiivisia vaikutuksia, mutta kausaalinen näyttö on puutteellista.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Valvottuja huumeiden käyttöhuoneita on yli kymmenessä maassa. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida huumeiden käyttöhuoneiden vaikutuksia koskevien tutkimusten luonnetta ja laatua. Antavatko tutkimustulokset riittävästi perusteluja käyttöhuoneiden perustamiselle?

Tutkimuksen toteutus
Kirjallisuuskatsaus, joka keskittyi käyttöhuoneiden vaikutuksia luonnollisina kokeina arvioiviin sekä käyttöhuoneiden hyötyjä ja kustannuksia matemaattisilla malleilla arvioiviin tutkimuksiin. Katsaus perustuu 65 artikkeliin, joista kuitenkin vain yhdeksässä vertailukohtana oli alue, jolla käyttöhuonetta ei ollut. Kahdeksan tutkimusta simuloi käyttöhuoneiden kustannustehokkuutta.

Keskeiset tulokset
Tutkimukset antavat lähes poikkeuksetta tukea huumeiden käyttöhuoneiden perustamiselle. Käyttöhuoneissa ei ole raportoitu yhtään yliannostuskuolemaa, eikä niiden ei ole havaittu lisäävän rikollisuutta, pidentävän huumeidenkäyttöuria, vähentävän alueen asuntojen arvoa tai normalisoivan huumeiden käyttöä nuorison silmissä. Tutkimusnäyttö on kuitenkin rajoittunutta tutkimusasetelmien puutteiden ja tutkimuskohteiden pienen määrän vuoksi. Suurin osa tutkimuksista kohdistui vain kahteen käyttöhuoneeseen Vancouverissa ja Sydneyssä. Koska käyttöhuoneet tavoittavat vain pienen osan huumeiden käyttäjistä, erityisesti niiden vaikutukset väestötasolla jäävät epäselviksi. Myös muiden palvelujen kuten neulojen vaihdon ja naloksonin jakelun vaikutukset ja kustannustehokkuus suhteessa käyttöhuoneisiin tulisi ottaa paremmin huomioon.

Johtopäätökset
Valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden toivottujen vaikutusten kausaalinen tieteellinen tutkimusnäyttö on vähäinen, mutta niillä ei myöskään näytä olevan ei-toivottuja kielteisiä vaikutuksia. Tutkimustuloksia voi ja tulee arvioida monesta eri näkökulmasta riittävän monipuolisen kuvan saamiseksi. Esimerkiksi poliitikko, palveluiden suunnittelija tai pioneeri voivat tulkita ja painottaa tuloksia eri tavoin.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Valvottu käyttöhuone voi olla merkittävä lisä täydentämään huumeita pistämällä käyttäville suunnattuja palveluja sekä ehkäisemään huumeiden pistoskäytön haittoja kuten infektiotautien leviämistä ja huumeiden yliannostuskuolemia. Niiden kautta voitaisiin myös tavoittaa ja tukea uusia palvelujen ulkopuolella ja heikossa asemassa olevia käyttäjiä. Käyttöhuoneiden käyttöönotto vaatii Suomessa kuitenkin lainsäädännöllisiä muutoksia. THL:n sivuilta löytyy myös hyvä katsaus käyttöhuoneita koskevaan tutkimukseen.
Teemat: 
Huumeet
Haittojen vähentäminen
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan