Olet täälläEtusivu Tukea perheille, joissa vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä: yhteinen toimintamalli lapsille ja vanhemmille

Tukea perheille, joissa vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä: yhteinen toimintamalli lapsille ja vanhemmille

Tutkimuksen nimi: 
Tukea perheille, joissa vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä: yhteinen toimintamalli lapsille ja vanhemmille
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Supporting families living with parental substance misuse: the M-PACT (Moving Parents and Children Together) programme
Tekijä: 
Templeton, Lorna
Viitetiedot: 

Child and Family Social Work
doi:10.1111/j.1365-2206.2012.00882.x

Julkaisuvuosi: 
2012
Ingressi: 

M-PACT ohjelma on toimintamalli, joka pyrkii vastaamaan lasten ja perheiden moninaisiin tarpeisiin perheissä, joissa vanhemmalla on päihteiden ongelmakäyttöä. Artikkelissa vedetään yhteen tulokset kolmestatoista M-PACT ohjelman toteutuksesta.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Moving Parents and Children Together (M-PACT) ohjelman nimen voisi suomentaa esimerkiksi vanhempien ja lasten lähentyminen. Toimintamalli on strukturoitu sisältäen koulutuksellisia ja psykososiaalisia asioita. Malli tuo yhteen perheitä, joissa on 8-17-vuotiaita lapsia ja vähintään yhdellä vanhemmalla päihdeongelma. Malli on saanut vaikutteita useista eri maissa käytetyistä malleista. Tavoitteena oli selvittää mallin toimivuutta 13 eri kohteessa.

Tutkimuksen toteutus
Kuusikymmentä neljä perhettä, osallistui M-PACT ohjelmaan. Tutkimus perustuu sekä kyselyaineistoon että laadullisiin haastatteluihin.

Keskeiset tulokset
Tutkimuksen perusteella perheenjäsenien ohjelmasta kokema hyöty voitiin jakaa kuuteen teema-alueeseen: mukaan tuleminen, kokemusten jakaminen, riippuvuuden ymmärtäminen, erilainen kommunikaatio, koettu terveyden, turvallisuuden tai yhteisyyden lisääntyminen perheessä, ohjelman päättäminen. Näihin teemoihin liittyi keskustelua, jonka koettiin lisänneen avoimuutta ja aikaan saaneen muutosta perheessä.

Johtopäätökset
Keskeistä on se, että ohjelma tuo perheitä yhteen ja auttaa jakamaan kokemuksia, mikä puolestaan tukee muutokseen pyrkimistä. Tulokset nostavat esille sen, miten tärkeää on luottamuksellinen ilmapiiri, jossa lapsi voi puhua vaikeista asioista joita hän on kohdannut. Mallia on kritisoitu liian lyhyenä. Isot asiat vievät paljon aikaa. Tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä rajoittaa se, että tietoa ei saatu ohjelman keskeyttäneiltä ja että haastattelut toteutettiin heti ohjelman toteuttamisen jälkeen.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Tutkimuksessa selvitettiin perheille suunnatun mallin toimivuutta useassa eri kohteessa. Tutkimus tuotti olennaista tietoa perheenjäsenten kokemuksista ja tarpeista. Tutkimukseen pohjautuvien toimintamallien kehittäminen ja jatkuva arvioiminen on tärkeää.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Nuoret
Referoijan nimi: 
Tuuli Pitkänen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan