Olet täälläEtusivu Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

Tutkimuksen nimi: 
Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Health-related quality of life in alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology.
Tekijä: 
Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T.
Viitetiedot: 

Health and Quality of Life Outcomes. Nord J Psychiatry. Early online, Nov 15: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228776

Julkaisuvuosi: 
2013
Ingressi: 

Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus, masennus ja persoonallisuushäiriöt vaikuttavat keskeisesti terveyteen liittyvään elämänlaatuun (Health related quality of life, HRQOL). Hoitointerventiot puolestaan voivat parantaa merkittävästi koettua elämänlaatua.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tarkoitus on koota tietoa terveyteen liittyvää elämänlaatua (HRQOL) ja sen pääluokkia koskevista tutkimuksista alkoholiriippuvuuden yhteydessä. Erityistä huomiota kiinnitetään masennuksen ja muiden psykopatologioiden vaikutukseen.

Tutkimuksen toteutus
MEDLINE- ja PsychINFO-tietokannoista löytyi vuosilta 2005-2012 42 valintakriteerit täyttävää tutkimusta, joista kerättiin systemaattisesti tietoa terveyteen liittyvästä elämänlaadusta.

Keskeiset tulokset
Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus vaikuttaa terveyteen liittyvään elämänlaatuun (HRQOL) ja sen pääluokkiin: yleiseen ja fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen, yleiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, päivittäisiin toimintoihin, kipuun ja uneen. Masennus yhdistyi elämänlaadun tulosten heikkenemiseen ja persoonallisuushäiriöt vaikuttivat omalta osaltaan sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen vakavuuden asteeseen.

Johtopäätökset
Tutkimustulokset antavat vahvaa viitettä siitä, että alkoholiriippuvuus on ensisijainen syy terveyteen liittyvän elämänlaadun (HRQOL) kokonaisarvion sekä yleisen ja fyysisen terveyden, mielenterveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemiseen.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Hoitointerventiot auttoivat terveyteen liittyvän elämänlaadun (HRQOL) ja sen pääluokkien tuloksien parantumiseen. Alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen mahdollistivat tulosten paranemisen, mutta ne eivät kuitenkaan ennustaneet kaikkia raportoituja positiivia muutoksia.
Teemat: 
Alkoholi
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan