Olet täälläEtusivu Terveystiedon etsimiskäyttäytyminen internetissä: muutokset vuosien 2002 ja 2012 välillä

Terveystiedon etsimiskäyttäytyminen internetissä: muutokset vuosien 2002 ja 2012 välillä

Tutkimuksen nimi: 
Terveystiedon etsimiskäyttäytyminen internetissä: muutokset vuosien 2002 ja 2012 välillä
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Predictors of online health information seeking behavior: Changes between 2002 and 2012
Tekijä: 
Li J., Theng Y-L. & Foo S.
Viitetiedot: 

Li J., Theng Y-L. & Foo S. (2016). “Predictors of online health information seeking behavior: Changes between 2002 and 2012.” Health Informatics Journal 22(4): 804-814

Julkaisuvuosi: 
2016
Ingressi: 

Sosioekonominen asema ja kokonaisterveydentila vaikuttavat terveystiedon hakemiseen internetistä.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja vertailla tiettyjen ennusmerkkien, kuten sosioekonomisen aseman ja kokonaisterveydentilan, vaikutuksia terveystiedon hakemiseen internetistä. Lisäksi selvitettiin, miten terveystiedon hakeminen internetistä oli muuttunut vuosien 2002 ja 2012 välillä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin analysoimalla ja yhdistelemällä kahta Pew Research Centerin aineistoa. Ne olivat peräisin samasta tutkimuksesta, joten aineistojen vertaileminen oli mahdollista. Data kerättiin sattumanvaraisilla puhelinhaastatteluilla, joihin osallistui yhteensä 5477 aikuista amerikkalaista. Tutkimuksessa keskityttiin datan osiin, jotka mittasivat sosioekonomista asemaa, kokonaisterveydentilaa, internetin käyttöä sekä terveystiedon hakemista internetissä.
Aineiston analysoinnissa käytettiin hierarkkista regressioanalyysia.

Keskeiset tulokset

Yhteiskunnallinen asema sekä kokonaisterveydentila olivat merkittäviä ennustetekijöitä, siihen että terveystietoa etsittiin internetistä. Verrattuna vuoteen 2002 vuonna 2012 internetistä terveystietoa hakeneet olivat vanhempia, korkeampi tuloisia, harvemmin lasten huoltajia sekä suuremmaksi osaksi naisia. Kuitenkin terveystiedon etsiminen internetistä väheni vuosien 2002 ja 2012 välillä, sillä ymmärrys siitä, että internettiin voi kuka tahansa kirjoittaa mitä tahansa on noussut ja monet eivät välttämättä halua ottaa riskiä väärien tietojen saamisesta. Tietoa etsittiin erityisesti tiettyihin sairauksiin, lääketieteellisiin hoitoihin sekä terveellisiin elämäntapoihin ja käytökseen liittyen sekä vuonna 2002 että 2012.

Johtopäätökset

Sosioekonominen asema sekä kokonaisterveydentila vaikuttavat merkittävästi yksilön terveystiedon etsimiseen internetistä. Nämä asiat vaikuttavat myös mahdollisuuteen käyttää internetiä sekä siihen, minkälaisia sisältöjä on kiinnostus tai tarve etsiä.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Vaikka tutkimus ei suoraan liity päihdetyöhön se kertoo siitä, miten ihmiset etsivät internetistä tietoa terveydestä. Tiedämme myös, että esimerkiksi Päihdelinkissä käy paljon ihmisiä testaamassa omaa tilannettaan ja hakemassa tietoa. Tutkittu tieto voi auttaa kehittämään terveyteen ja päihdetyöhön liittyviä internetpalveluita.
Teemat: 
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Referoijan nimi: 
Virvatuli Uusimäki
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan