Olet täälläEtusivu Terapiasuhteen ominaisuudet: tutkimustulokset ja hoitokäytännöt

Terapiasuhteen ominaisuudet: tutkimustulokset ja hoitokäytännöt

Tutkimuksen nimi: 
Terapiasuhteen ominaisuudet: tutkimustulokset ja hoitokäytännöt
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Evidence-based therapy relationships: Research conclusions and clinical practices.
Tekijä: 
Norcross, JC & Wampold, BE
Viitetiedot: 

Psychotherapy 48 (1): 98-102

Julkaisuvuosi: 
2011
Ingressi: 

Terapiasuhteen ominaisuudet vaikuttavat terapian tuloksellisuuteen.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Artikkelin tarkoitus on tehdä johtopäätöksiä ja esittää suosituksia terapiasuhteita koskevan tutkimustiedon perusteella.

Tutkimuksen toteutus

Artikkeli perustuu meta-analyysien sarjaan (American Psychological Association), jossa arvioitiin terapiasuhteen ominaisuuksien ja terapian sovittamisen (adaptation) tavan merkitystä terapian tehokkuudelle (effectiveness). Asiantuntijoiden paneeli arvioi ominaisuudet ja tavat kolmeen ryhmään: tehokkaiksi (demonstrably effective), todennäköisesti tehokkaiksi (probably effective) ja lupaaviksi (promising but insufficient evidence). Terapiasuhteella tarkoitetaan tunteita ja asenteita, joita terapeutilla ja asiakkaalla on toisiaan kohtaan sekä tapoja, joilla näitä ilmaistaan.

Keskeiset tulokset

Seuraavat terapiasuhteen ominaisuudet todettiin tehokkaiksi (vaikuttavat asiakkaiden hoitotuloksiin):

  • allianssi yksilöpsykoterapiassa, nuorten psykoterapiassa ja perheterapiassa
  • koheesio ryhmäterapiassa
  • empaattisuus -asiakkaiden palautteen kerääminen

Seuraavat asiakkaan ominaisuudet on otettava huomioon terapiasuhteessa (vaikuttavat asiakkaiden hoitotuloksiin):

  • resistanssi/reaktanssi
  • preferenssit
  • kulttuuri
  • uskonto ja hengellisyys

Johtopäätökset

Terapiasuhteen ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti ja johdonmukaisesti psykoterapian tuloksiin terapiamenetelmästä riippumatta. Terapiasuhteen ominaisuudet vaikuttavat tuloksiin vähintään yhtä paljon kuin terapiamenetelmä. Terapiasuhteen sovittaminen (räätälöinti) asiakkaan ominaisuuksien mukaan vahvistaa terapian tuloksellisuutta. Terapiasuhde koostuu terapiamenetelmän, asiakkaan ja terapeutin ominaisuuksien vuorovaikutuksena. Hoitosuosituksia (guidelines) tulisi suunnata terapiasuhteiden merkitystä koskevien tutkimustulosten mukaisesti.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Vaikka tutkimukset eivät kohdistuneet erityisesti päihdehoitoon ja -asiakkaisiin, tuloksilla on kirjoittajien mielestä merkitystä myös riippuvuuksista toipumiseen. Tutkimuksiin sisältyi myös päihdeongelmaisia asiakkaita ja päihdeongelmat ovat usein yhteydessä muihin psykososiaalisiin vaikeuksiin.
Teemat: 
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan