Olet täälläEtusivu "Tämä mullisti tutkimustapojani": laadullinen tutkimus siitä, miten nuorten ja perheen sitoutuminen koettiin satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa

"Tämä mullisti tutkimustapojani": laadullinen tutkimus siitä, miten nuorten ja perheen sitoutuminen koettiin satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa

Tutkimuksen nimi: 
"Tämä mullisti tutkimustapojani": laadullinen tutkimus siitä, miten nuorten ja perheen sitoutuminen koettiin satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
‘It reshaped how I will do research’: A qualitative exploration of team members’ experiences with youth and family engagement in a randomized controlled trial
Tekijä: 
Sheikhan, N.Y., Hawke, L.D., Cleverley, K., Darnay, K., Courey, L., Szatmari, P., Cheung, A. & Henderson, J.
Viitetiedot: 

Sheikhan, NY, Hawke, LD, Cleverley, K, et al. ‘It reshaped how I will do research’: A qualitative exploration of team members’ experiences with youth and family engagement in a randomized controlled trial. Health Expect. 2021; 24: 589– 600. https://doi.org/10.1111/hex.13206

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

Nuorten mielenterveysongelmia ratkoessa on tuotu esiin nuorten ja perheen sitoutumisen tärkeys tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitoutumisen kokemuksia ja palveluiden esteitä ryhmänvetäjien (YouthCan IMPACT) näkökulmasta.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa satunnaistetulla kontrollitutkimuksella nuorten ja heidän perheenjäsentensä kokemuksia YouthCan IMPACT -hankkeen palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Tutkijat pyrkivät löytämään selityksiä onnistuneelle sitoutumiselle ja sen esteille.

Tutkimuksen toteutus

Laadullista tietoa kerättiin käyttäen puolistrukturoitua haastattelulomaketta ja fokusryhmän haastatteluja osana YouthCan IMPACT-hankkeen kliinistä tutkimusta. Tutkimuksessa haastateltiin 28 ryhmänvetäjää, jotka olivat työssään tekemisissä nuorten ja perheiden kanssa. Myös nuoria ja heidän perheitään haastateltiin. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla.

Keskeiset tulokset

Tutkimukseen osallistuneet kuvailivat nuorten ja perheiden sitoutumista helpottavia tekijöitä, esteitä ja vaikutuksia. Helpottavina tekijöinä kuvailtiin mm. turvallinen (ja tuttu) ympäristö sekä vahvat menetelmät sitouttamiseksi (nuorisoystävällisyys, inklusiivisuus). Esteinä kuvailtiin taas logistisia, rakenteellisia ja institutionaalisia rajoitteita, esimerkiksi resurssien puute.

Johtopäätökset

Nuorten ja perheen sitoutumisella on tärkeä rooli tutkimuksen ja palvelupolun suunnittelussa. Perheiden sitoutuminen ja osallistuminen parantaa näin myös tutkimus- ja palvelupolun laatua. Sitoutumista helpottavat tekijät ja tieto palveluihin sitoutumisen esteistä voivat olla apuna palveluja suunniteltaessa.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Jatkossa tulisi arvioida varhaisen sitoutumisen pitkäaikaisia ​​vaikutuksia ja huomioida myös perheenjäsenten pitkäjänteinen sitoutuminen mielenterveys -ja päihdepalveluihin. Nuorten ja perheiden näkemysten huomioiminen hyödyntää myös tutkimusta ja palveluiden kehittämistä.
Teemat: 
Nuoret
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan