Olet täälläEtusivu Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tahdonvastaisen huumehoidon tehokkuudesta

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tahdonvastaisen huumehoidon tehokkuudesta

Tutkimuksen nimi: 
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tahdonvastaisen huumehoidon tehokkuudesta
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
The effectiveness of compulsory drug treatment: A systematic review
Tekijä: 
Werb, D.
Viitetiedot: 

International journal of drug policy 28, 1-9.

Julkaisuvuosi: 
2016
Ingressi: 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tahdonvastaisesta huumehoidosta on vähän tutkimusnäyttöä. Nykyisen näytön perusteella se ei ole ainakaan vapaaehtoista hoitoa tehokkaampaa ja siihen sisältyy suuria ongelmia ihmisoikeusnäkökulmasta.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä ja käydä läpi kaikki tahdonvastaiseen huumehoitoon liittyvät tutkimukset. Tämän perusteella arvioitiin tahdonvastaisen hoidon tehoa huumeiden käytön ja rikollisuuden vähentämisessä. Tutkimuksessa tahdonvastaisilla tarkoitettiin vain huumehoitoja, joissa ihmiselle ei tarjottu mitään vaihtoehtoja hoitoon hakeutumiseen, eli siihen eivät kuuluneet rangaistuksen suorittamisen vaihtoehtona tarjottavat hoidot.

Tutkimuksen toteutus
Ennen kesäkuun 15. päivää 2015 julkaistuja tahdonvastaisia huumehoitoja koskevia tutkimuksia etsittiin laajasti useista tietokannoista englanniksi, portugaliksi ja espanjaksi. Kaksi tutkijaa kävi elektronisessa haussa löytyneet 430 mahdollista tutkimusta läpi ja etsi tutkimukset, joissa oli tutkittu tahdonvastaista hoitoa ja hoidon jälkeistä huumeidenkäyttöä tai rikollisuutta. Lopulta vain yhdeksän tutkimusta täytti kriteerit. Tutkijat arvioivat ensin tutkimusten laadun ja arvioivat tutkimusten pohjalta millaista tutkimusnäyttöä tahdonvastaisen hoidon tehosta on olemassa.

Keskeiset tulokset
Yhdeksästä tutkimuksesta neljä oli Kaakkois-Aasiasta, neljä Pohjois-Amerikasta ja yksi Ruotsista.
Minkään tutkimuksen taso ei ollut erinomainen, vaan kaikissa oli heikkouksia kirjallisuuskatsauksen asettamien kysymysten näkökulmasta. Esimerkiksi suuressa osassa tutkimuksia tahdonvastaisen hoidon tuloksia ei verrattu mihinkään.
Suurimmassa osassa tutkimuksista ei havaittu, että tahdonvastaisesta hoidosta olisi ollut hyötyä huumeidenkäytön tai rikollisuuden kannalta. Kahdessa tutkimuksessa havaittiin negatiivisia ja kahdessa positiivisia tuloksia rikollisuuden tai huumeiden käytön suhteen.

Johtopäätökset
Tutkijoiden mukaan kirjallisuuskatsauksen tulosten kokonaisuus ei tue ajatusta siitä, että tahdonvastainen huumehoito olisi tuloksekas tapa vähentää huumeiden käyttöä tai rikollisuutta. Tutkijat muistuttavat, että tahdonvastainen hoito toimenpiteenä puuttuu erittäin vahvasti ihmisen perusoikeuksiin. Koska vapaaehtoisuuteen perustuvista huumehaittoja vähentävistä toimenpiteistä (esim. korvaushoito ja neulojenvaihto) on olemassa hyvää tutkimusnäyttöä, tutkijat suosittavat niiden käyttöä tahdonvastaisten hoitomuotojen sijaan.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Suomessa tahdonvastaisesta huumehoidosta keskustellaan lähinnä raskaana olevien naisten pakkohoidon osalta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tahdonvastainen hoito ei vaikuta perustellulta ainakaan raskaana olevien naisten näkökulmasta.
Teemat: 
Huumeet
Kuntoutus
Referoijan nimi: 
Teemu Kaskela
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan