Olet täälläEtusivu Stimulanttien esiintyvyys viiden pohjoismaisen pääkaupungin jätevesissä

Stimulanttien esiintyvyys viiden pohjoismaisen pääkaupungin jätevesissä

Tutkimuksen nimi: 
Stimulanttien esiintyvyys viiden pohjoismaisen pääkaupungin jätevesissä
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Analysis of stimulant drugs in the wastewater of five Nordic capitals
Tekijä: 
Löve, A.S.C., Baz-Lomba, J.A., Reid, M.J., Kankaanpää, A, Gunnar, T., Dam, M., Ólafsdóttir, K., Thomas, K.V.
Viitetiedot: 

Science of the Total Environment, 627 (2018) 1039-1047. < https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718303164#ec0005 >

Julkaisuvuosi: 
2018
Ingressi: 

Jätevesitutkimuksessa selvitettiin eri stimulanttien käytön yleisyyttä Pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Helsingissä käytettiin enemmän metamfetamiinia ja vähän kokaiinia kuin muista pääkaupungeista. Tutkimuksen perusteella Pohjoismaisissa stimulanttimarkkinoissa on suurta alueellista ja kausittaista vaihtelua.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Yhteisen pohjoismaisen tutkimuksen tavoitteena oli vertailla eri stimulanttien käytön yleisyyttä viidessä Pohjoismaisessa pääkaupungissa (Helsinki, Oslo, Tukholma, Reykjavik ja Torshavn). Samalla tutkimuksessa tarkasteltiin poikkesivatko kaupunkikohtaiset tulokset aiemmista tutkimuksista ja miten arkena otetut näytteet poikkesivat viikonloppuna otetuista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen kerättiin jätevesinäytteitä seitsemän peräkkäisen vuorokauden ajalta jokaisesta kaupungista. Reykjavikin kesäistä näytteenottoa lukuun ottamatta näytteet kerättiin keväällä 2016. Jätevedet analysoitiin laboratoriossa ja eri stimulanttien (amfetamiini, metamfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) pitoisuudet suhteutettiin väestöpohjaan.

Keskeiset tulokset

Amfetamiinien käyttö Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa ja Reykjavikissa oli yleisempää kuin eurooppalaisissa kaupungeissa keskimäärin, mutta kokaiinin käyttö vähäisempää. Ekstaasin ja kokaiinin osalta käyttö keskittyi viikonloppuihin. Amfetamiinin ja metamfetamiinin osalta käyttö jakaantui tasaisemmin eri päiville, joskin amfetamiininkin osalta Helsingissä ja Reykjavikissa havaittiin lisääntynyttä käyttöä. Oslossa ekstaasin käyttömäärät olivat muita kaupunkeja korkeammalla tasolla. Helsingissä käytettiin selvästi enemmän metamfetamiinia kuin muissa pääkaupungeissa. Sen sijaan kokaiinin käyttö oli Helsingissä muita kaupunkeja vähäisempää.

Johtopäätökset

Pohjoismaiset pääkaupunkien välillä oli suuria eroja stimulanttien käytön suhteen. Tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä, että stimulanttien käyttö Helsingissä keskittyy - perinteisesti käytetyimmän stimulantin - amfetamiinin lisäksi nykyisin metamfetamiiniin. Tulosten vertaaminen Helsingin osalta aiempiin tutkimuksiin tuo esiin vaihtelua erityisesti metamfetamiinin esiintyvyydessä. Tämä viitannee siihen, että sen käyttö vaihtelee saatavuuden, kauden, puhtauden ja hinnan mukaan.

Kokaiinin ja ekstaasin käyttö keskittyi selvästi viikonloppuihin, joka kertonee niiden käytöstä myös satunnais- ja viihdekäyttäjien parissa. Myös ekstaasin osalta oli nähtävissä vaihtelua eri tutkimusten välillä, mikä viittaa käytön vaihteluun saatavuuden tai kausittaisen kysynnän mukaan.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Tulokset vahvistavat osaltaan kentältä kuuluneita epäilyksiä metamfetamiinin myynnistä amfetamiinina. Päihdetyössä tulee ottaa huomioon se, että kadulla liikkuvat stimulantit saattavat vaihdella nopeastikin ja markkinat ovat hyvin paikallisia.
Teemat: 
Huumeet
Referoijan nimi: 
Teemu Kaskela
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan