Olet täälläEtusivu Riskinuorten haitallista alkoholinkäyttöä ennakoivat tekijät

Riskinuorten haitallista alkoholinkäyttöä ennakoivat tekijät

Tutkimuksen nimi: 
Riskinuorten haitallista alkoholinkäyttöä ennakoivat tekijät
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Gender-specific predictors of at-risk adolescents’ hazardous alcohol use - a cohort study
Tekijä: 
Jalling, C., Elgán, TH., Tengström, A. & Birgegård, A.
Viitetiedot: 

Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy 2017. DOI: 10.1186/s13011-017-0105-6
(Julkaistu/early online 15.5.2017)

Julkaisuvuosi: 
2017
Ingressi: 

Kaveripiiri vaikuttaa vahvasti sekä tyttöjen että poikien alkoholin haitalliseen käyttöön

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena oli tutkia runsasta ajoittaista juomista (Heavy Episodic Drinking, HED) ja alkoholin riskikäyttöä ennustavia lyhyen aikavälin tekijöitä 12-18-vuotiailla nuorilla, joilla on ulospäin suuntautunutta häiriökäyttäytymistä ja rikollista käyttäytymistä. Aikaisemman tutkimuksen perusteella nuorten haitallisella alkoholinkäytöllä on vahva yhteys nuorten kaveripiirin käyttäytymiseen sekä omaan rahankäyttöön ja antisosiaaliseen käyttäytymiseen.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimukseen osallistui 85 tyttöä ja 77 poikaa sekä heidän vanhempiaan. Osallistujat rekrytoitiin satunnaistetusta interventiotutkimuksesta, joka oli suunnattu vanhemmille, joilla oli häiriökäyttäytymisestä kärsiviä 12-18-vuotiaita lapsia. Nuoria arvioitiin tutkimuksen alussa ja kuuden kuukauden seurannassa useilla ulos- ja sisäänpäin suuntautuvaa häiriökäyttäytymistä, alkoholin käyttöä, psykososiaalista kuormitusta ja rikollista käyttäytymistä mittaavilla validoiduilla mittareilla (AUDIT, CBCL, YSR, SRD, YOQ).

Keskeiset tulokset
Suhtautuminen kaveripiirin juomiseen ennakoi merkittävästi sekä tyttöjen että poikien ajoittaista runsasta alkoholinkäyttöä ja alkoholin riskikäyttöä. Ulospäinsuuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennakoi tyttöjen alkoholin riskikäyttöä. Rikollinen käyttäytyminen ja sosiaaliset ongelmat ennakoivat poikien sekä ajoittaista runsasta alkoholinkäyttöä että alkoholin riskikäyttöä. Nuorten vanhempien arviot lastensa ulospäin suuntautuneesta ongelmakäyttäytymisestä ennakoivat vain poikien alkoholin riskikäyttöä.

Johtopäätökset
Suhtautumisella kaveripiirin juomiseen oli sekä tytöillä että pojilla vahva yhteys alkoholin haitalliseen käyttöön. Tutkimus ei vahvistanut aikaisempaan tutkimukseen perustuvaa hypoteesia siitä, että kaveripiirin juomisen vaikutus on suurempi tytöillä kuin pojilla.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Tutkimus antaa viitteitä siitä, että nuorten haitallista alkoholinkäyttöä vähentämään pyrkiviä interventioita ja toimintatapoja voidaan suunnata molemmille sukupuolille, koska haitallista alkoholinkäyttöä ennakoivat tekijät ovat saman tyyppisiä sekä tytöillä että pojilla. Toimenpiteiden tulisi kohdistua erityisesti vahvistamaa sosiaalisia taitoja, jotka auttavat säätelemään ja vähentämään kaveripiirin käyttäytymisen vaikutuksia.
Teemat: 
Alkoholi
Läheiset
Nuoret
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan