Olet täälläEtusivu Psykososiaalisia vaikeuksia määrittävät tekijät aivotoiminnan häiriöistä kärsivien kokemana: horisontaalisen epidemiologian näkökulma

Psykososiaalisia vaikeuksia määrittävät tekijät aivotoiminnan häiriöistä kärsivien kokemana: horisontaalisen epidemiologian näkökulma

Tutkimuksen nimi: 
Psykososiaalisia vaikeuksia määrittävät tekijät aivotoiminnan häiriöistä kärsivien kokemana: horisontaalisen epidemiologian näkökulma
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Determinants of psychosocial difficulties experienced by persons with brain disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ approach.
Tekijä: 
Sabariego, C., Coenen, M., Ballert, C., Cabello, M., Leonardi, M., Anczewska, M., Pitkänen, T., Raggi, A., Mellor, B., Covelli, V., Świtaj, P., Levola, J., Schiavolin, S., Chrostek, A., Bickenbach, J., Chatterji, S., Cieza, A.
Julkaisuvuosi: 
2015
Ingressi: 

Psykososiaalisiin vaikeuksiin vaikuttavat monet ympäristö- ja yksilötekijät. Tavoitteena oli selvittää mitä ympäristö- ja yksilötekijöitä tulisi kartoittaa psykososiaalisten vaikeuksien lisäksi eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Artikkeli perustuu 720 aivotoiminnan häiriöistä kärsivän henkilön haastatteluun.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Käytännöllisenä tavoitteena oli selvittää, voiko kehitettyyn kysymyssarjaan liittää muutaman kysymyksen psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä olevista yhteisistä tekijöistä.

Tutkimuksen toteutus

Yksilöhaastatteluissa (N=722) kysyttiin yksilöön ja ympäristöön liittyviä asioita, jotka mahdollisesti vaikuttavat aivotoiminnan häiriön yhteydessä koettuihin psykososiaalisiin vaikeuksiin.

Keskeiset tulokset

Eri aivotoiminnan häiriöryhmille yhteisiksi psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä oleviksi yksilöllisiksi tekijöiksi nousi kahdeksan asiaa. Kolme niistä liittyi terveyden kokemiseen: samanaikaisten muiden sairauksien määrä sekä oma arvio terveydentilasta ja stressin määrä. Loput liittyivät enemmän käsitykseen itsestä ja sopeutumiskykyyn: näkemys siitä, miten aivotoiminnan häiriö on vaikuttanut persoonallisuuteen, itsensä arvostaminen ja itsetunto sekä oman ja lähiympäristön sopeutuminen tilanteeseen. Ympäristötekijöistä tärkeimmiksi nousivat rakennettu ympäristö, sää tai ilmasto ja perheenjäsenten terveysongelmat.

Johtopäätökset

Ympäristö- ja yksilötekijöistä kysyminen tuo ICF-luokituksen mukaista täydennystä PARADISE 24-kysymyssarjan avulla saatuihin tietoihin.PARADISE24-kyselyn yhteydessä Paradise-hankkeessa suositetaan kysyttäväksi myös tärkeiksi nousseita yksilö- ja ympäristötekijöitä. Näiden tekijöiden yhteyksistä psykososiaalisiin vaikeuksiin pitäisi kuitenkin saada enemmän tutkimustietoa. Erityisesti seurantatutkimustietoa tarvitaan lisää.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Yksilö- ja ympäristötekijöiden huomioon ottaminen yksilön tilannetta arvioitaessa on tärkeää mutta haastavaa. Esimerkiksi läheisen sairaus voi muokata yksilön kokemusta omasta tilanteestaan. Tarvitaan yhteisiä työvälineitä yksilö ja ympäristötekijöiden karttoittamiseksi ja niissä tapahtuneiden muutosten seuraamiseksi. Tämä artikkeli antaa tietoa monille aivotoiminnan häiriöille yhteisistä yksilö- ja ympäristötekijöistä.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Tuuli Pitkänen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan