Olet täälläEtusivu Opioidikorvaushoidossa oleminen vähentää rikostuomioiden määrää: Kuntatutkimuksen tulokset

Opioidikorvaushoidossa oleminen vähentää rikostuomioiden määrää: Kuntatutkimuksen tulokset

Tutkimuksen nimi: 
Opioidikorvaushoidossa oleminen vähentää rikostuomioiden määrää: Kuntatutkimuksen tulokset
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Participation in opioid substitution treatment reduces the rate of criminal convictions: Evidence from a community study
Tekijä: 
Vorma, H., Sokero, P., Aaltonen, M., Turtiainen, S. , Hughes, L.A., Savolainen, J.
Viitetiedot: 

Addictive Behaviours. 2013;38(7). s. 2313-2316.

Julkaisuvuosi: 
2013
Ingressi: 

Suomalaisryhmä totesi potilaiden omaisuus- ja huumerikostuomioiden määrän laskeneen korvaushoidon aikana verrattuna aikaan ennen hoitoa. Amfetamiiniongelmaisilla tuomioiden vähentyminen oli suurempaa kuin muilla potilailla.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Suomalaisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia kuinka opioidiriippuvaisten korvaushoito vaikuttaa potilaiden rikolliseen käyttäytymiseen. Tutkimus tarkastelee myös tuomioiden vähenemistä rikostyypeittäin (väkivalta-, omaisuus-, huumerikokset ja rattijuopumus).

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa tarkastellaan HYKS:n päihdepsykiatrisella osastolle vuosien 2000 ja 2005 välillä korvaushoitoon tulleita uusia potilaita. Potilaita oli yhteensä 169 henkeä. Tutkimuksen aineisto muodostuu hoito-, tuomio- ja kuolintiedoista. Potilaiden rikostuomioita seurattiin keskimäärin 3 vuotta ennen hoitoa ja hoidon aloituksen jälkeen.

Keskeiset tulokset

Rikostuomioiden määrä laski merkitsevästi hoidon aikana verrattuna yhtä pitkään ajanjaksoon ennen hoitoa. Rikostyypeittäin tarkasteltaessa hoidon aloitus liittyi huume- ja omaisuusrikoksien määrän laskuun. Kokonaisrikollisuus laski hoidon aikana enemmän potilailla, joilla oli diagnosoitu amfetamiiniongelma. Sukupuolella, iällä tai mielenterveysongelmilla ei todettu olevan vaikutusta rikollisuuden vähentymiseen.

Johtopäätökset

Tutkimuksessa todettiin rikollisuuden vähentyvän korvaushoidon aikana verrattuna samanpituiseen ajanjaksoon ennen hoitoa. Selvästi huumeisiin tai niiden hankkimiseen liittyvien huume- ja omaisuusrikosten todettiin vähentyneen, mutta väkivalta- ja rattijuopumusten vähentymistä ei pystytty osoittamaan. Potilailla, joilla oli amfetamiiniin liittyviä päihdehäiriöitä, tuomioiden määrän lasku oli suurempi kuin muilla potilailla. Tutkimuksessa käytetyn ajanjakson (keskimäärin 3 vuotta ennen ja jälkeen hoidon) voidaan katsoa olevan suhteellisen pitkä verrattuna useimpiin aiempiin tutkimuksiin ja näin kertovan pitkän aikavälin muutoksesta. Tutkijat huomauttivat, että osalla tutkituista potilaista tuomiot eivät vähentyneet hoidon alettua.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Tulokset vahventavat aiempaa - jossain määrin epävarmaa - tietoa siitä, että korvaushoidolla on positiivisia vaikutuksia rikollisuuden vähentymiseen. Erityisesti tärkeää on tieto siitä, että amfetamiiniongelmaisten rikostuomiot vaikuttavat vähentyvän hoidon aikana jopa enemmän kuin muiden korvaushoitopotilaiden. Suomalaisen hoitotyön kannalta tutkimus tuo uutta tietoa suomalaisista korvaushoitopotilaista, joiden erityispiirteinä on amfetamiiniongelmaisten suuri määrä ja lääkeopioidien runsas käyttö.
Teemat: 
Huumeet
Haittojen vähentäminen
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Teemu Kaskela
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan