Olet täälläEtusivu Opioideista johtuvat yliannoskuolemat rikoksien ja niiden seuraamuksien yhteydessä Marylandissa Yhdysvalloissa

Opioideista johtuvat yliannoskuolemat rikoksien ja niiden seuraamuksien yhteydessä Marylandissa Yhdysvalloissa

Tutkimuksen nimi: 
Opioideista johtuvat yliannoskuolemat rikoksien ja niiden seuraamuksien yhteydessä Marylandissa Yhdysvalloissa
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Opioid overdose death following criminal justice involvement: Linking statewide corrections and hospital databases to detect individuals at highest risk
Tekijä: 
Krawczyk, N., Schneider, K. E., Eisenberg, M. D., Richards, T. M., Ferris, L., Mojtabai, R., Stuart, E. A., Lyons, B. C., Jackson, K., Weiner, J. P., Saloner, B.
Viitetiedot: 

Krawczyk, N., Schneider, K. E., Eisenberg, M. D., Richards, T. M., Ferris, L., Mojtabai, R., . . . Saloner, B. (2020). Opioid overdose death following criminal justice involvement: Linking statewide corrections and hospital databases to detect individuals at highest risk. Drug and alcohol dependence, 213, . doi:10.1016/j.drugalcdep.2020.107997

Julkaisuvuosi: 
2020
Ingressi: 

Terveys- ja rikollisuustietojen puutteellinen hyödyntäminen saattaa johtaa kasvaneeseen opioideista johtuvaan yliannoskuolleisuuteen, kun suurimmassa vaarassa olevia asiakkaita ei tunnisteta.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vankeusajan, vapaudessa suoritettavien rangaistusten (community supervision, sisältäen muun muassa ehdonalaisen vapauden ja ehdollisen vankeuden), pidätysten ja sosiodemografisten muuttujien vaikutus opioideista johtuvan yliannoskuoleman riskiin. Lisäksi tutkijat halusivat selvittää miten sairaalakäynnit ja tietyt diagnoosit ennustavat opioideista johtuvaa yliannoskuolemaa ihmisillä, joilla oli rikostaustaa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus keskittyi Yhdysvaltojen Marylandin osavaltioon. Tutkijat keräsivät osavaltion kaikkien täysi-ikäisten pidätys-, vankeus- ja ehdonalaistiedot sekä ehdolliseen vankeuteen liittyvät tiedot vuosilta 2013–2016. Vain huume- ja omaisuusrikoksia koskevat tiedot valittiin jatkokäsittelyyn ja niitä rikastettiin kuolin- sekä hoitotiedoilla samalta aikaväliltä. Kokonaisuudessaan otos käsitti 89591 henkilöä, joista 519 kuoli opioideista johtuvaan yliannokseen seuranta-aikana.

Aineisto analysoitiin logistisella regressiolla ja aineiston kuvailussa hyödynnettiin ristiintaulukointia.

Keskeiset tulokset

Sosiodemografisista muuttujista korkeampi ikä, valkoihoisuus ja miessukupuoli olivat yhteydessä kasvaneeseen yliannoskuoleman riskiin. Tutkijat havaitsivat lisäksi, että tutkimuksen aikainen sairaala- tai päivystyspoliklinikkakäynti, diagnosoitu opioidien käyttö ja ei-fataali yliannostus olivat yhteydessä vähintään kaksinkertaiseen yliannoskuoleman riskiin.

Rikostiedoista vain seuranta-aikainen vankeus madalsi yliannoskuoleman riskiä. Kaksi tai kolme pidätystä seuranta-aikana kasvatti yliannoskuoleman riskiä verrattuna niihin, joilla oli vain yksi pidätys. Lisäksi huumerikoksen vakavuuden ja rikoksen tyypin havaittiin kasvattavan riskiä noin kaksinkertaiseksi, kun verrattiin pieniä rikkeitä tehneitä törkeitä huumerikoksia suorittaneisiin ja vain omaisuusrikoksia tehtailleita vähintään yhdestä huumerikoksesta pidätettyihin. Seuranta-aikana vapautuneilla havaittiin noin kolminkertainen yliannoskuoleman riski verrattuna vankeudessa koko seuranta-ajan pysyneisiin.

Johtopäätökset

Opioideista johtuva yliannoskuolleisuus ei ole yhteydessä vain vankilasta vapautumiseen, vaan myös muihin rikosseuraamusten muotoihin sekä oikeudellisissa prosesseissa mukana olemiseen. Yhdysvaltalainen sairaalalähtöisten interventioiden malli ei vaikuttaisi tämän tutkimuksen perusteella tavoittavan suurimmassa riskissä olevia, sillä kasvanut opioideista johtuvan yliannoskuoleman riski ei ollut erityisesti yhteydessä vain diagnooseihin, joilla potilaita valitaan erikoistuneisiin hoitoihin.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Rikostaustaisilla asiakkailla, joilla on opioideista johtuva huumeongelma, on kasvanut yliannoskuoleman riski. Päihdehoidossa heidän hoitoonsa tulee kiinnittää erityistä huomiota yliannoksien ehkäisemiseksi. Myös hoito- ja rikollisuustietojen hyödyntäminen sekä seuraaminen on erityisen tärkeää kyseisessä asiakassegmentissä.
Teemat: 
Huumeet
Haittojen vähentäminen
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Riku Laine
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan