Olet täälläEtusivu Nuorten huumeiden käyttö. Tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret.

Nuorten huumeiden käyttö. Tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret.

Tutkimuksen nimi: 
Nuorten huumeiden käyttö. Tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret.
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Nuorten huumeiden käyttö. Tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret.
Tekijä: 
Karjalainen, K., Hakkarainen, P.& Raitasalo, K
Viitetiedot: 

Yhteiskuntapolitiikka 84 (3): s. 312-321.

Julkaisuvuosi: 
2019
Ingressi: 

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet täysi-ikäisillä, mutta eivät alaikäisillä nuorilla

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1) kannabiksen käyttöä ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä 2) päihteiden samanaikaisen sekakäytön yleisyyttä ja yleisimpiä aineyhdistelmiä alaikäisten (15-16-vuotiaat) ja täysi-ikäisten (18-25-vuotiaat) nuorten ryhmissä.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksessa käytettiin kahta aineistoa: 1) alaikäisten nuorten osalta eurooppalaisen koululaistutkimuksen (ESPAD) Suomen aineistoa vuosilta 1999-2015 ja 2) täysi-ikäisten nuorten osalta suomalaisten huumeiden käyttöä kartoittavan Päihdetutkimuksen aineistoa vuosilta 1998-2014. Viimeisimpään koululaiskyselyyn (2015) vastasi 4049 15-16-vuotiasta koululaista ja Päihdetutkimukseen (2014) 539 18-25-vuotiasta nuorta.

Keskeiset tulokset
Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet täysi-ikäisillä, mutta eivät alaikäisillä nuorilla. Yli puolet täysi-ikäisistä nuorista piti kannabiksen hankkimista helppona, kun taas yli puolet alaikäisistä vaikeana tai mahdottomana. Kahden tai useamman aineen samanaikainen sekakäyttö oli huomattavasti yleisempää täysi-ikäisillä kuin alaikäisillä nuorilla. Kannabis ja alkoholi sekä alkoholi ja lääkkeet olivat molemmissa ikäryhmissä yleisimmät aineyhdistelmät. Kannabiksen käyttöön liittyvät riskikäsitykset ovat lieventyneet molemmissa ryhmissä.

Johtopäätökset
Kannabiskokeilut eivät ole lisääntyneet alaikäisillä suomalaisilla nuorilla 2000-luvulla, täysi-ikäisillä nuorilla sen sijaan ovat. Asenteet kannabista, sen käyttöä ja haitallisuutta kohtaan ovat lieventyneet molemmissa nuorten ryhmässä samoin kuin koko väestössä. Edes päihteitä kokeilleet tai käyttäneet alaikäiset nuoret eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä eikä huumeiden kokeilun tai käytön tapoja voi yleistää kaikkia nuoria koskevaksi.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Lieventyneet asenteet voivat ennakoida kannabiksen käytön yleistymistä myöhemmällä iällä. Aikaisempien tutkimusten perusteella kannabiksen ja alkoholin samanaikainen käyttö alaikäisenä voi ennakoida myöhempiä päihteiden käyttöön liittyviä vaikeuksia.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Nuoret
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan