Olet täälläEtusivu Nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista koronapandemian aikana

Nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista koronapandemian aikana

Tutkimuksen nimi: 
Nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista koronapandemian aikana
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Going virtual: youth attitudes toward and experiences of virtual mental health and substance use services during the COVID-19 pandemic
Tekijä: 
Hawke, L.D., Sheikhan, N.Y., MacCon, K. yms.
Viitetiedot: 

Hawke, L.D., Sheikhan, N.Y., MacCon, K. et al. Going virtual: youth attitudes toward and experiences of virtual mental health and substance use services during the COVID-19 pandemic. BMC Health Serv Res 21, 340 (2021). https://doi.org/10.1186/s12913-021-06321-7

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

Koronapandemian vuoksi on asetettu tiukkoja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia maailmanlaajuisest. Poikkeustilan takia myös monia mielenterveys- ja päihdepalveluita on siirretty sähköisiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää uutta ilmiötä nuorten näkökulmasta kartoittamalla 14–28-vuotiaiden asenteita ja kokemuksia mielenterveys- ja päihdetyön sähköisistä palveluista.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa tarkasteltiin laadullisin ja määrällisin menetelmin nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden käytöstä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistuvia nuoria (n=409) lähestyttiin verkkokyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä heidän asenteistaan ja kokemuksistaan virtuaalipalveluista. Tutkimus sisälsi määrällisiä ja avoimia kysymyksiä sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä palvelutarpeista.

Keskeiset tulokset

Suurin osa mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivistä nuorista olivat halukkaita jatkamaan yksilöityjä sähköisiä palveluja, pienempi osa harkitsi vertaistukiryhmiin osallistumista verkossa. Kyselyyn vastanneita kiinnostivat uudenlaiset hyvinvointia tukevat virtuaalipalvelut, jotka tarjoavat osallistavaa sisältöä (em. meditaatiota, urheilullisia tempauksia, sivistyksellistä toimintaa). Vastaajissa oli myös henkilöitä, jotka eivät pitäneet virtuaalipalveluita omaan elämäntilanteeseen sopivana ja toivoivat henkilökohtaisempia kasvokkaisia kohtaamisia. Sähköisiä palveluita kritisoitiin muiden muassa saavutettavuuteen ja teknisiin esteisiin liittyen. Esimerkiksi kaikilla nuorilla ei ollut toimivia laitteita, pääsyä verkkoon tai omaa, turvallista tilaa henkilökohtaisista asioista puhumiseen.

Johtopäätökset

Erilaisten nuorten tarpeille tarvitaan monipuolisia, helposti saatavia ja toimivia sähköisiä palveluita. Kasvokkaisia palveluita olisi hyvä tarjota vastaisuudessakin. Myös nuorten näkökulmasta olisi arvioitava sähköisten palvelujen tehokkuutta ja sitoutttamista.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat ympäri maailmaa siirtyneet nopeasti sähköisiksi koronapandemian myötä. On tärkeää, että tutkijat ja palveluntarjoajat kuulevat erityisesti nuoria, joiden jaksamisesta on paljon uutisoitu. Vaikka isolle osalle nuorista on mielekästä ja helppoa osallistua sähköisiin palveluihin, myös osa nuorista tarvitsee tukea perinteisellä kasvokkaisella tavalla. Jatkossa olisi tärkeää tehdä tutkimusta, joka kiinnittää nuoret mukaan tutkimusprosessiin.
Teemat: 
Haittojen vähentäminen
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Alix Helfer
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan