Olet täälläEtusivu Näkökulmia kannabiksen päivittäiseen käyttöön: kulutusta ilman ongelmia vai ongelma hoidon näkökulmasta?

Näkökulmia kannabiksen päivittäiseen käyttöön: kulutusta ilman ongelmia vai ongelma hoidon näkökulmasta?

Tutkimuksen nimi: 
Näkökulmia kannabiksen päivittäiseen käyttöön: kulutusta ilman ongelmia vai ongelma hoidon näkökulmasta?
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Perspectives on daily cannabis use: Consumerism or a problem for treatment?
Tekijä: 
Mette Kronbaeck & Frank Vibeke Asmunssen
Viitetiedot: 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Volume 30, Issue 5, Pages 387–402, ISSN (Online) 1458-6126, ISSN (Print) 1455-0725, DOI: 10.2478/nsad-2013-0034, October 2013

Julkaisuvuosi: 
2013
Ingressi: 

Artikkeli kuvaa syitä, miksi toiset kannabiksen päivittäiset käyttäjät katsovat kannabiksen käyttönsä harmittomaksi eivätkä koe tarvitsevansa hoitoa kun taas toiset päivittäiset käyttäjät katsovat käyttönsä ongelmalliseksi, ja ovat siksi hakeutuneet hoitoon.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Kuvata eroavaisuuksia ja samanlaisuuksia kannabiksen käytön kehittymisessä päivittäiseksi käytöksi sellaisten kannabiksen käyttäjien keskuudessa, joista puolet on ollut hoidossa kannabiksen käytön takia ja puolet ei.

Tutkimuksen toteutus

32 haastattelua aikuisten (22-61-vuotiaiden) kannabiksen päivittäisten käyttäjien kanssa. 16 omasi kokemusta kannabishoidosta, 16 ei.

Keskeiset tulokset

Kaikki haastatellut näkivät selittävänä tekijänä kannabiksen käytössään miksi, kuinka ja milloin kannabista käytettiin. Nämä tekijät eli miksi, kuinka ja milloin kannabista käytettiin, olivat haastateltujen mukaan selittäviä tekijöitä siinä, miksi joillakin yksilöillä kannabiksen käyttö pysyy harmittomana vapaa-ajan tapana, kun taas joillekin kannabiksen käytöstä tulee ongelma.

Johtopäätökset

Käytetyn kannabiksen määrä ei niinkään selitä sitä, miksi kannabiksen käyttö nähdään ongelmallisena joidenkin käyttäjien keskuudessa. Ennemminkin käytön muodostumista ongelmalliseksi selittää se, mistä syistä, kuinka, milloin ja kenen kanssa kannabista käytetään. Näistä yhdessä muodostuu yksilölle käsitys siitä, näkeekö hän käyttönsä ongelmallisena vai ei.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Aikuisiän kannabiksen käyttö voi merkitä yksilölle harmitonta toimintaa kun taas toiset käyttäjät alkavat kokea käyttönsä ongelmallisena ja hakeutuvat hoitoon. Klassiset kysymykset huumeiden käytöstä eli miksi yksilö käyttää, kenen kanssa, miten ja milloin hän käyttää toimivat hyvänä herättelynä niin ehkäisevässä työssä, haittoja vähentävässä työssä sekä hoitotyössä, jossa yksilö voi miettiä suhdettaan kannabikseen.
Teemat: 
Huumeet
Referoijan nimi: 
Jussi Perälä
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan