Olet täälläEtusivu Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla

Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla

Tutkimuksen nimi: 
Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Night‐time is the right time? Late‐night drinking and assaults in Finnish public and private settings.
Tekijä: 
Mäkelä, P. & Warpenius K.
Viitetiedot: 

Drug and Alcohol Review, 14 April 2020 https://doi.org/10.1111/dar.13068

Julkaisuvuosi: 
2020
Ingressi: 

Suomalaiset juovat alkoholia eniten viikonloppuisin ilta- ja yöaikaan, jolloin myös alkoholinkäytön välittömät haittavaikutukset ovat suurimmillaan.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tarkoitus oli analysoida alkoholinkäytön ja pahoinpitelyrikollisuuden ajallista viikkovaihtelua tarkastelemalla myöhäisillan juomisen, arvioidun veren alkoholipitoisuuden, juomapaikan sekä juojan iän ja sukupuolen välisiä yhteyksiä.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus perustuu vuoden 2016 juomatapatutkimuksen aineistoon ja poliisirekisteritietoihin. Tilastollisina menetelminä on käytetty taulukointia ja logistista regressioanalyysia.

Keskeiset tulokset
Suomalaisten alkoholinkäyttö on yleisintä viikonloppuiltaisin kello 20–21. Tähän aikaan lauantaisin noin 840 000 suomalaista juo alkoholia. Alkoholinkäyttö yöaikaan on tyypillisesti humalajuomista sekä kodeissa että anniskelupaikoissa, mutta anniskelupaikkojen juomistilanteista suurempi osuus ajoittuu aamuyön tunteihin kuin kotiympäristöjen juomistilanteista. Humalajuomisella on suurempi rooli anniskelupaikoissa. Pahoinpitelyt ovat myös yleisimpiä viikonloppuisin, mutta niiden huippu ajoittuu hieman myöhemmäksi kuin alkoholinkäytön, aamuyöhön klo 3-5. Vastaajien arvioitu veren alkoholipitoisuus nousi voimakkaasti juomistilanteen jatkuessa myöhään yöhön.

Johtopäätökset
Alkoholinkäyttö – ja erityisesti humalajuominen – on yhteydessä pahoinpitelyrikollisuuteen. Pahoinpitelyjen huippu yleisillä paikoilla osuu ajallisesti anniskelupaikkojen myöhäiseen sulkemisaikaan, jolloin alkoholinkäyttäjien arvioitu veren alkoholipitoisuus on korkea. Alkoholihaittojen ennaltaehkäisemiseksi yleisillä paikoilla tarvitaan myös anniskelupaikkojen tehokasta omavalvontaa ja sitä tukevaa viranomaisvalvontaa, kuten rajoitettuja aukioloaikoja, vastuullisia anniskelukäytäntöjä ja aggressioiden hallintaa tukevia interventioita.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Tietoisuuden lisääminen juomisen haitoista ja riskirajoista on tärkeää. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta riskikäytön varhaiseen tunnistamiseen ja tarvittaessa tuen tarjoamiseen on kiinnitettävä huomiota.
Teemat: 
Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan