Olet täälläEtusivu Motivoiva teleintervention malli huumeita käyttävien omaisten kanssariippuvuuden muutoksen tarkasteluun - kuuden kuukauden satunnaistettu tutkimus

Motivoiva teleintervention malli huumeita käyttävien omaisten kanssariippuvuuden muutoksen tarkasteluun - kuuden kuukauden satunnaistettu tutkimus

Tutkimuksen nimi: 
Motivoiva teleintervention malli huumeita käyttävien omaisten kanssariippuvuuden muutoksen tarkasteluun - kuuden kuukauden satunnaistettu tutkimus
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Six-Month Outcomes of a Randomized, Motivational Tele-intervention for Change in the Codependent Behavior of Family Members of Drug Users
Tekijä: 
Bortolon, C.B., Moreira, T.C., Signor, L., Guahyba, B.L., Figueiró, L.R., Ferigolo, M. & Barros, H.M.
Viitetiedot: 

Bortolon CB, Moreira TC, Signor L, Guahyba BL, Figueiró LR, Ferigolo M, Barros HM. Six-Month Outcomes of a Randomized, Motivational Tele-intervention for Change in the Codependent Behavior of Family Members of Drug Users. Subst Use Misuse. 2017 Jan 28;52(2):164-174. doi: 10.1080/10826084.2016.1223134. Epub 2016 Oct 18. PMID: 27754731.

Julkaisuvuosi: 
2017
Ingressi: 

Läheisen mielenterveys- tai päihdeongelma vaikuttaa omaiseen. Päihdesairaus aiheuttaa merkittävää stressiä niin päihteidenkäyttäjälle kuin läheisille. Myös omaisille voi myös kehittyä riippuvuusongelma. Motivoivan teleintervention mallilla omaiset voivat saavat erikoishoitoa omaan palautumisprosessiinsa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Päihteitä ongelmallisesti käyttävän omainen voi uhrautua ja jättää omat tarpeensa sivuun hoitaakseen läheistään. Teleintervention malli ja huumeita ongelmallisesti käyttävien omaisten seuranta (Tele-intervention Model and Monitoring of Families of Drug Users - TMMFDU) pohjautuu motivoivaan haastatteluun ja seurantaan puolen vuoden aikana. Hoito perustuu puolen vuoden ajanjaksoon, jossa ammattilainen soittaa yhdeksän kertaa tiedustellakseen omaisen kuulumisia. Jokaisella soittokerralla käydään läpi omaisen muutosprosessin erityinen osa-alue, johon ammattilainen ohjaa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella teleintervention käyneiden omaisten muutosta kanssariippuvuudessa (codependency).

Tutkimuksen toteutus

Kanssariippuvuuden muutosta tarkasteltiin satunnaistetulla kliinisellä tutkimuksella kuuden kuukauden aikana. Taustatietojen lisäksi muutosta tarkasteltiin yhteisrippuvuutta kartoittavalla IHC-mittarilla [The Holyoake Codependency Index]. Yhteensä 325 riippuvuusongelmia kokenutta omaista satunnaistettiin interventioryhmään (n = 163) tai tavanomaiseen [puhelimella toteutettuun] motivoivaan haastatteluun (n = 162).

Keskeiset tulokset

Teleinterventioon osallistuneet omaiset olivat suurimmaksi osaksi äitejä. Kuuden kuukauden seurannan aikana huumeita käyttävien omaiset muuttivat kaksinkertaisella todennäköisyydellä kanssariippuvaisuutta verrattuna verrokkiryhmään.

Johtopäätökset

Teleintervention malli osoittautui toimivaksi tavaksi vaikuttaa omaisen kanssariippuvuuteen ja vahvisti omaisen motivaatiota elämäntapamuutokseen.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Päihdehoidossa keskitytään usein käyttäjään ja läheiset voivat jäädä vaille tukea. Läheiset huolehtivat käyttäjästä unohtaen helposti oman hyvinvointinsa. Erityisesti poikkeustilan aikaan monen omaisen tilanne on kärjistynyt ja ongelmat ovat voineet kasaantua niille, joilla on ollut aiemminkin vaikeaa. Muutosprosessiin ohjaavaa motivoivaa haastattelua voisi soveltaa laajemmin aikana, kun potilaita ei pääse tapaamaan kasvotusten.
Teemat: 
Kuntoutus
Läheiset
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan