Olet täälläEtusivu Lapsuudenystävien vastoinkäymisten yhteydet myöhempään päihteiden väärinkäyttöön: kohorttitutkimus Ruotsista

Lapsuudenystävien vastoinkäymisten yhteydet myöhempään päihteiden väärinkäyttöön: kohorttitutkimus Ruotsista

Tutkimuksen nimi: 
Lapsuudenystävien vastoinkäymisten yhteydet myöhempään päihteiden väärinkäyttöön: kohorttitutkimus Ruotsista
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Friends’ childhood adversity and long-term implications for substance misuse: A prospective Swedish cohort study
Tekijä: 
Bishop, L., & Almquist, Y. B.
Viitetiedot: 

Bishop, L., & Almquist, Y. B. (2020). Friends’ childhood adversity and long‐term implications for substance misuse: A prospective Swedish cohort study. Addiction. https://doi.org/10.1111/add.15174

Julkaisuvuosi: 
2020
Ingressi: 

Laajempi perspektiivi käyttöön: nuoruudessa koetut vastoinkäymiset kasvattavat myöhempää päihteiden väärinkäytön riskiä. Perheissä olevat ongelmat voivat kohdistua myös muuhunkin kuin pelkkään alkoholinkäyttöön ja vaikuttaa myöhempään päihteidenkäyttöön.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lapsuudenaikaisten vastoinkäymisten sekä silloisten ystävien sen aikaiset vastoinkäymiset vaikuttivat henkilöiden myöhempään päihteidenkäyttöön.

Lapsuuden vastoinkäymisillä viitattiin tutkimuksessa vanhempien alkoholinkäyttöön, vanhempien psykiatrisiin häiriöihin, sosiaalitukien vastaanottamiseen, toisen vanhemman puuttumiseen ja isän rikostaustaan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus pohjautuu vuonna 1953 syntyneisiin, Tukholmassa kymmenvuotiaina asuneisiin lapsiin, jotka nimittivät kolme parasta ystäväänsä kuudennella luokalla. Näiden 7108 lapsen elämää seurattiin vuoteen 2016 asti ja tiedot heidän päihteidenkäytöstään kerättiin ruotsalaisista potilastietorekistereistä ikävuosilta 19–63.

Ilmiötä analysoitiin negatiiviseen binomijakaumaan perustuvalla regressiomallilla.

Keskeiset tulokset

Lapsuudenaikaisten ystävien vastoinkäymiset kasvattivat myöhempää päihteiden väärinkäytön riskiä 17 prosenttia, kun taas omat aiemmat vastoinkäymiset kasvattivat kyseistä todennäköisyyttä 47 prosenttia. Vastaavasti kuitenkaan henkilöiden omat lapsuuden vastoinkäymiset eivät vaikuttaneet ystävien myöhäisempään päihteidenkäyttöön.

Johtopäätökset

Lapsuudenaikainen ystäväpiiri vaikuttaa myöhempään päihteidenkäyttöön. Assosiaatio oli olemassa myös silloin, kun biologiset tekijät oli otettu huomioon. Nuoruudessa vastaan tulleiden kokemusten vaikutusta ei tule vähätellä.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Päihdetyössä on hyvä ottaa huomioon yllä mainittujen kaltaisten vaikeuksien vaikutus nuoren tulevaan päihteiden väärinkäytön riskiin. Vastoinkäymisiä kokevia nuoria tulee tukea ja kuunnella, kenen kanssa he aikaansa viettävät. Diagnosoitu alkoholiongelma ei riitä pelkästään löytämään suurimmassa riskissä olevia nuoria, vaan perheiden tilannetta tulee tarkastella laajemmin.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Haittojen vähentäminen
Läheiset
Nuoret
Referoijan nimi: 
Riku Laine
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan