Olet täälläEtusivu Läheisten kokemuksia: kooste laadullisista tutkimuksista kahden vuosikymmenen ajalta

Läheisten kokemuksia: kooste laadullisista tutkimuksista kahden vuosikymmenen ajalta

Tutkimuksen nimi: 
Läheisten kokemuksia: kooste laadullisista tutkimuksista kahden vuosikymmenen ajalta
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
The experiences of affected family members: A summary of two decades of qualitative research
Tekijä: 
Orford, Jim, Velleman, Richard, Copello, Alex, Tepleton, L & Ibanga, Akanidomo
Viitetiedot: 

Drugs: education, prevention and policy, 2010 (17(S1):44-62
DOI: 10.3109/09687637.2010.514192

Julkaisuvuosi: 
2010
Ingressi: 

Artikkeli perustuu yhdeksän laadullisen tutkimusten tuloksiin. Haastatteluihin on osallistunut yhteensä yli 800 läheistä. Suurin osa haastatelluista on päihteiden ongelmakäyttäjien vaimoja ja äitejä, mutta joukossa on myös muita läheisiä.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena on tarkastella haastateltujen läheisten kokemuksia Kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea (stress – strain – cope – support) –mallin viitekehyksessä.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen aineisto pohjautuu yhdeksään laadulliseen tutkimukseen, joista on julkaistu 25 artikkelia vuosina 1992 – 2009. Tutkimukset on toteutettu Englannissa, Mexicossa, Australiassa ja Italiassa. Haastateltuja on yli 800.

Keskeiset tulokset
Päihdeongelmaisen läheisen elämä on hyvin stressaavaa. Päihdeongelma vaikuttaa ihmissuhteisiin, mikä ilmenee riitoina ja joissakin perheissä aggressiivisena käyttäytymisenä. Monet ristiriidat liittyvät rahaan tai omaisuuteen. Läheiset tuntevat paljon epävarmuutta ja huolta sekä perhe-elämään liittyviä uhkia.

Monet läheiset oirehtivat. Perheenjäsenen päihteiden käyttö vaikuttaa tunnetiloihin ja minäkuvaan sekä lisää psyykkistä ja fyysistä oirehtimista. Lisäksi he kantavat huolta muiden perheenjäsenten hyvinvoinnista.
Läheiset yrittävät selviytyä tilanteesta parhaansa mukaan. Osa läheisistä ei yritä tehdä asialle mitään vaan hyväksyvät tilanteen ja kokevat uhraavansa itsensä. Toinen yleinen selviytymiskeino on vetäytyminen ja etäisyyden ottaminen. Kolmas keino on laittaa vastaan sekä pyrkiä kontrolloimaan ja muuttamaan tilannetta.
Läheiset ovat kokeneet tärkeäksi sosiaalisen tuen kuten myötätunnon ja ymmärretyksi tulemisen. Erityisesti kokemusten jakaminen toisten samassa tilanteessa olevien kanssa on koettu antoisaksi. Tuen saamisen tiellä on kuitenkin käytännössä usein monenlaisia esteitä.

Johtopäätökset
Läheisten kokemukset ovat hyvin samankaltaisia riippumatta sosiaalisista, materiaalisista ja kulttuurisista eroista tai sukupuolesta. Riippuvuutta aiheuttavalla aineella on merkitystä lähinnä sen kannalta onko aine yhteisössä yleisesti käytetty vai onko kyseessä uusi ilmiö. Artikkelin tulokset näistä yleisistä havainnoista on havainnollistettu kuviossa.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Läheisten kokemukset ovat paljolti samanlaisia riippumatta kulttuurista, sukupuolesta ja riippuvuuden aiheuttajasta. Laajaan aineistoon pohjatutuvat tulokset antavat tietoa konkreettiseen auttamistyöhön. Artikkelin kirjoittajat ovat luoneet tutkimustieon pohjalta myös konkreettisen toimintamallin läheisten auttamiseksi.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Toiminnalliset riippuvuudet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Referoijan nimi: 
Tuuli Pitkänen
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan