Olet täälläEtusivu Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

Tutkimuksen nimi: 
Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Addiction in the family is a major but neglected contributor to the global burden of adult ill-health
Tekijä: 
Jim Orford, Richard Velleman, Guillermina Natera, Lorna Templeton ja Alex Copello
Viitetiedot: 

Social Science & Medicine 78 (2013): 70-77

Julkaisuvuosi: 
2013
Ingressi: 

Riippuvuusongelmaisen henkilön läheiset jäävät usein huomiotta. Artikkeli sisältää viitekehyksen ja kuvauksen keskeisistä käsitteistä (kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea). joiden pohjalta läheisille tarkoitettu viiden askeleen interventio on kehitetty.

Tiivistelmä: 

Riippuvuudet aiheuttavat tuskaa ja kärsimystä lukemattomalle määrälle läheisiä maailmanlaajuisesti. Ongelman laajuudesta sekä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kuormittavuudesta huolimatta asia on usein käytännössä sivuutettu. Artikkeli tarjoaa kansainväliseen tutkimukseen perustuvan viitekehyksen ja käsitteet läheisten kokemusten kuvaamiseen ja selittämiseen. Viitekehys sopii sekä toiminnallisiin että päihderiippuvuuksiin.

Keskeisiä käsitteitä läheisten kokemusten kannalta on neljä: stress – strain – coping – support (SSCS), suomeksi kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea. Kuormittamisella tarkoitetaan stressiä, epävarmuutta, huolta, pelkoa ja menetystä sekä ihmissuhteiden laadun ja kommunikaation heikkenemistä, joita läheiset riippuvaisen ympärillä kokevat. Kuormitus kuluttaa läheisiä ja tekee heistä alttiita monenlaisille kielteisille tunteille sekä psyykkisille ja fyysisille oireille. SSCS malli sisältää kolme tunnistettua läheisten selviytymiskeinoa: mukautuminen, vetäytyminen ja vastustaminen. Sosiaalisen tuen tarve on läheisillä suuri, mutta sen vastaanottamisessa on erilaisia esteitä.

Läheisten on tärkeä saada apua heidän itsensä takia. Monissa läheisen mukaan ottavissa hoitomuodoissa läheinen on vain seuralaisena tai riippuvaisen henkilön hoidon tukena. SSCS-mallin pohjalta on kehitetty läheisille tarkoitettu viiden askeleen interventio, jonka vaikutuksista on tutkimusten mukaan saatu monissa maissa hyviä tuloksia. Interventio soveltuu järjestöjen käyttöön ja perusterveydenhuoltoon, mutta sen käyttöön tarvitaan lyhyt koulutusjakso.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Riippuvaisen henkilön läheisten huomioon ottaminen päihdetyössä on tärkeää läheisen oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. On suuri joukko läheisiä, jotka ovat kuormittuneita ja oirehtivat. Artikkelissa kuvataan keskeiset käsitteet, joista on apua läheisen kokemuksen kuvaamisessa ja ymmärtämisessä. Viitekehyksen pohjalta on kehitetty myös interventio, josta on hyviä kokemuksia. Sen toimivuutta on tutkittu useissa maissa.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Toiminnalliset riippuvuudet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Tuuli Pitkänen
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Kommentit

Ilahduttavaa kun asiaan kiinnitetään huomiota!

tiedosto ei aukea

Hei, tiivistelmän yhteydessä on alkuperäisen julkaisun viitetiedot. Koska alkuperäinen julkaisu on maksullinen tai siihen on pääsy vain organisaatioilla, jotka tilaavat kyseistä journaalia, niin tämän vuoksi ei ole mahdollista laittaa linkkiä alkuperäisartikkeliin. Tässä kuitenkin linkki englanninkieliseen tiivistelmään: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953612007988?...

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan