Olet täälläEtusivu Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Tutkimuksen nimi: 
Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky
Tekijä: 
Heinonen Mari ja Pitkänen Tuuli
Viitetiedot: 

Heinonen, M & Pitkänen, T. (2017). Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky [Substance use and psychosocial functioning of patients in opioid substitution treatment]. Tietopuu Tutkimussarja 3/2017: 1-16. https://doi.org/10.19207/TIETOPUU4

Julkaisuvuosi: 
2017
Ingressi: 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä korvaushoidossa olleiden potilaiden toimintakykyyn vaikuttavien psykososiaalisten vaikeuksien määrää, intensiteettiä ja sisältöä Paradise24fin-kyselyä käyttäen. Erityisesti tutkittiin psykososiaalisten vaikeuksien ja oheispäihteiden käytön välisiä yhteyksiä

Tiivistelmä: 

Lähtökohdat: Päihdehoidossa olevien potilaiden toimintakyvyn vaikeuksien selvittäminen on tärkeää, koska arkielämän selviytymisen ja päihdeongelman välillä on kiinteä yhteys. Käytännön päihdetyössä on ollut puutetta hyvistä työmenetelmistä, joten psykososiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen ja seuranta on usein jäänyt vähäiseksi. Uuden eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetyn PARADISE24-kyselyn avulla voidaan kartoittaa laajasti keskeisiä psykososiaalisia vaikeuksia.

Menetelmät: Aineisto koostuu 269 Helsingin kaupungin alueellisilla päihdepoliklinikoilla opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä korvaushoidossa olleiden potilaiden kyselyvastauksista. Paradise24fin-kyselyllä kartoitettiin potilaiden toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia. Tutkimuksessa selvitettiin korvaushoitopotilaiden psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja intensiteettiä sekä oheispäihteiden käytön ja psykososiaalisten vaikeuksien välisiä yhteyksiä.

Tulokset: Korvaushoitopotilaat olivat kokeneet laaja-alaisesti toimintakyvyn vaikeuksia: erilaisten potilasryhmien vertailuissa käytetty PARADISE24-metric-keskiarvo oli 53,4 (keskihajonta 13,4). Suurimmat psykososiaaliset vaikeudet ilmenivät mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan teemaalueilla. Laittomia oheispäihteitä käyttäneet potilaat olivat kokeneet psykososiaalisia vaikeuksia kaikilla teema-alueilla merkitsevästi enemmän kuin päihteitä käyttämättömät potilaat.

Päätelmät: Oheispäihteitä käyttävät korvaushoitopotilaat tarvitsevat psykososiaalista tukea siitä huolimatta, että eivät aina tavoittele ensisijaisesti päihteettömyyttä. Oheispäihteiden käytön ja toimintakyvyn suhde on todennäköisesti kaksisuuntainen, mutta poikittaistutkimuksen tuloksien perusteella ei voida tehdä päätelmiä syy-seuraussuhteista. Paradise24fin-kysely soveltuu hyvin psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Oheispäihteitä käyttäneillä korvaushoitopotilailla oli merkitsevästi enemmän psykososiaalisia vaikeuksia kuin oheispäihteitä käyttämättömillä. Psykososiaalisen hoidon tarve näytti olevan suurin juuri niillä korvaushoitopotilailla, joilla oheispäihdekäyttöä oli eniten. Paradise24fin-kysely osoittautui hyväksi menetelmäksi kartoittaa korvaushoitopotilaiden psykososiaalisia vaikeuksia.
Teemat: 
Huumeet
Haittojen vähentäminen
Kuntoutus
Referoijan nimi: 
Tuuli Pitkänen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan