Olet täälläEtusivu Ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena – Rikollisesta elämästä, päihderiippuvuudesta tai mielenterveysongelmista kuntoutumisen yhteiset tekijät

Ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena – Rikollisesta elämästä, päihderiippuvuudesta tai mielenterveysongelmista kuntoutumisen yhteiset tekijät

Tutkimuksen nimi: 
Ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena – Rikollisesta elämästä, päihderiippuvuudesta tai mielenterveysongelmista kuntoutumisen yhteiset tekijät
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Understanding the whole person – What are the common concepts for recovery and desistance across the fields of mental health, substance misuse, and criminology?
Tekijä: 
Terry, L. & Cardwell, V.
Julkaisuvuosi: 
2015
Ingressi: 

Kirjallisuuskatsaus päihde- ja mielenterveysongelmista ja rikollisesta elämästä toipumisen yhteisistä tekijöistä nostaa toivon toipumisesta kuntoutumisen keskiöön. Ammattilaisten tulee tukea prosessia, mutta antaa tarpeeksi tilaa yksilön omille valinnoille.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla yhteisiä piirteitä päihde- ja mielenterveysongelmista tai rikollisesta elämästä toipumisen prosesseissa.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen pohjana toimi useista tietokannoista tehty kirjallisuushaku, jossa keskityttiin aikuisväestöön. Mukaan valikoitui menetelmiltään hyvin erilaisia tutkimuksia. Tutkijat lukivat tutkimukset ja etsivät niistä toipumisen prosesseihin liittyviä havaintoja ja johtopäätöksiä.

Keskeiset tulokset
Tutkimukset korostavat kuntoutumisen olevan pitkä prosessi, johon kuuluu toipumispäätöksen tekeminen, mutta vaikeampana asiana päätöksessä pysyminen. Takaiskut ovat osa toipumista.
On yksilöllistä miten ihmiset toipuvat. Vaikka monien asioiden on todettu tukevan prosessia, tulee asioiden olla yksilölle todellisia ja mielekkäitä. Henkilön itsensä tulee asettaa elämälleen uusi agenda, ja siksi kuntoutuspolut eivät voi olla kaikilla samanlaisia.

Toipumiselle on tärkeää päästä yli aiemmasta päihdeongelmaisen, rikollisen tai mielenterveyspotilaan identiteetistä ja löytää uusi vahva, yhtenäinen ja positiivinen identiteetti. Identiteetin löytäminen on sidoksissa mielekkäiden roolien löytämiseen elämässä. Taustan vuoksi roolien löytäminen yhteiskunnasta on usein vaikeaa. Oleellista uudelle identiteetille on, että muut vahvistavat uuden identiteetin ja uudet roolit. Siksi sosiaaliset verkostot, ystävät, vertaistuki, perhe ja toisaalta tukevat ammattilaiset ovat oleellisia toipumisen kannalta.

Toipuminen on tulevaisuuteen keskittyvä prosessi. Toivo on muutosmotivaation ydin. Toivon löytäminen mahdollistavat identiteetin, mielekkäiden roolien ja sosiaalisen verkoston löytämisen. Ja toisaalta nämä tekijät mahdollistavat toivon löytämisen.

Johtopäätökset
Toipuminen on prosessi, joka tapahtuu suurimmilta osin virallisten kuntoutuspaikkojen ulkopuolella. Ammattilaisten pitäisikin toisaalta pysyä poissa tieltä, eli antaa tilaa yksilön henkilökohtaisille valinnoilla ja polun luomiselle. Samalla ammattilaisen tulisi aktiivisesti tukea prosessia ja tarjota tukea. Ammattilaisten tulisi luoda toivoa ja välittää viesti, että muutos on mahdollista.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Suurin osa tutkimustuloksista ovat itsestään selviä päihdetyön kannalta: työ on samalla tukemista ja pysymistä poissa tieltä, eli tilan antamista yksilön omille valinnoille. Kirjallisuuskatsaus nostaa toivon luomisen tärkeimmäksi tekijäksi henkilökunnalla. Ammattilaisen täytyy antaa ihmisten tehdä valintoja joista he ovat eri mieltä. Vaikka ammattilaiset törmäävät samoihin ihmisiin useita kertoja on tärkeää muistaa, että ihmiset raitistuvat tutkimustenkin mukaan, vaikka olisivat käyneet lukemattomia kertoja kuntoutuksessa.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Teemu Kaskela
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan