Olet täälläEtusivu Iäkkäämpien somalitaustaisten maahanmuuttajien terveyspalveluiden käyttö ja mielenterveyspalvelumieltymyksiä Suomessa

Iäkkäämpien somalitaustaisten maahanmuuttajien terveyspalveluiden käyttö ja mielenterveyspalvelumieltymyksiä Suomessa

Tutkimuksen nimi: 
Iäkkäämpien somalitaustaisten maahanmuuttajien terveyspalveluiden käyttö ja mielenterveyspalvelumieltymyksiä Suomessa
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Usage of healthcare services and preference for mental healthcare among older Somali immigrants in Finland
Tekijä: 
Mölsä, M., Tiilikainen, M. & Punamäki, R.
Viitetiedot: 

Mölsä, M., Tiilikainen, M. & Punamäki, R. (2019) Usage of healthcare services and preference for mental healthcare among older Somali immigrants in Finland, Ethnicity & Health, 24:6, 607-622, DOI: 10.1080/13557858.2017.1346182

Julkaisuvuosi: 
2019
Ingressi: 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että somalitaustaiset kohtaavat institutionaalisia esteitä palveluiden saavutettavuudessa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimus perustui siihen oletukseen, että pakolaistaustaiset henkilöt käyttävät vähän mielenterveyspalveluita, vaikka heillä esiintyisi paljon mielenterveysongelmia. Tutkimuksen tavoitteena oli ensinnäkin kuvata ja verrata iäkkäämpien somalitaustaisten henkilöiden ja kantasuomalaisten terveydenhuoltopalvelujen käyttömalleja sekä terveyspalveluiden saatavuutta. Toisena tavoitteena oli tutkia maahanmuuttajataustaisten mieltymyksiä terveydenhuollon palvelujen tarjonnassa. Kolmantena tavoitteena oli testata oletetun terveyspalveluiden käyttövajeen olemassaolo somalitaustaisten keskuudessa.

Tutkimuksen toteutus

Kohderyhmä koostui 256 henkilöstä, jotka olivat iältään 50–85-vuotiaita. Puolet osallistujista olivat somalialaistaustaisia ja puolet vastaajista kantaväestön edustajia. Tutkimus kohdistui somaattisten, mielenterveys- ja ennaltaehkäisevien palveluiden käyttöön sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon puolella. Kyselyssä mitattiin myös osallistujien masennus-, somatisaatio- ja ahdistusoireita. Somalitaustaisilta vastaajilta kysyttiin lisäksi perinteisten parantamismenetelmien käytöstä ja mielenterveyspalvelumieltymyksistä.

Keskeiset tulokset

Tutkimukseen osallistuneilla somalitaustaisilla henkilöillä oli heikommat edellytykset päästä terveyskeskuksissa kotilääkärien tai erikoislääkäreiden vastaanotolle sekä ennaltaehkäisevien tarkistusten ja palvelujen piiriin kuin syntyperäisillä suomalaisilla. Tutkimukseen osallistuneet sekä somali- että suomalaistaustaiset henkilöt käyttivät erittäin vähän mielenterveyspalveluita korkeista masennusoireista huolimatta. Somalitaustaiset henkilöt suosivat terveydenhoitopalveluita ja perinteisiä hoitomenetelmiä, kuten uskomushoitoja mielenterveysongelmiin. Masennusoireiden korkea taso ei liittynyt terveyspalvelujen vähäiseen käyttöön somalitaustaisilla.

Tutkimuksen rajoitukset

Somalitaustainen kohderyhmä haastateltiin, kun taas suomalaiset osallistujat täyttivät kyselylomakkeet itse. Tiedonkeruu toteutettiin kahtena eri ajankohtina, joten vastausten välillä on aikaero.

Johtopäätökset

Perus terveys- ja mielenterveyspalveluiden saatavuus ja käyttötase ei ole sama kantaväestön ja ulkosuomalaisten välillä. Esimerkiksi tutkimuksen somalitaustainen kohderyhmä käytti vähemmän erikoispalveluja verrattuna kantasuomalaiseen kohderyhmään. Tutkimukseen osallistuneet somalitaustaiset kohtasivat institutionaalisia esteitä palveluiden saavutettavuudessa ja suosivat ennemmin uskonnollisia hoitomuotoja länsimaisen terveyshoidon sijaan.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Vaikka tutkimus ei suoraan liittynyt päihdetutkimukseen, tutkittu tieto auttaa huomioimaan paremmin kulttuuriset aspektit terveyspalveluita suunnitellessa. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla voi olla esteitä keskustella arkaluontoisista asioista kielimuurin takia. Myös päihdetutkimuksessa tulisi huomioida kulttuuriset piirteet mielenterveyden käsityksessä ja estot palveluihin hakeutumisessa.
Teemat: 
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Alix Helfer
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan