Olet täälläEtusivu Hoitointerventioiden vaikutus alaikäisten nuorten alkoholinkäyttöön

Hoitointerventioiden vaikutus alaikäisten nuorten alkoholinkäyttöön

Tutkimuksen nimi: 
Hoitointerventioiden vaikutus alaikäisten nuorten alkoholinkäyttöön
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Interventions for reducing adolescent alcohol abuse.
Tekijä: 
Tripoldi, S., Bender, K., Litschge, C. & Vaughn, M.
Viitetiedot: 

Arch Pediatr Adolesc Med. 164 (1): 85-91

Julkaisuvuosi: 
2010
Ingressi: 

Alaikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnatut hoitointerventiot näyttävät vähentävän nuorten alkoholinkäyttöä lyhyen aikavälin seurannoissa. Haasteena on saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Artikkelin tarkoituksena on arvioida hoitointerventioiden kykyä vähentää alaikäisten nuorten (12-19-v.) alkoholin käyttöä.

Tutkimuksen toteutus
Artikkeli perustuu 11 tietokannasta tehtyyn kirjallisuushakuun vuosilta 1960-2008. Kirjallisuushaun tuottamista 64 tutkimuksesta valintakriteerit täytti 16 tutkimusta, joihin sisältyi 26 tutkimustulosta. Tulosmittareina olivat alkoholin käytön määrä ja tiheys mitattuna 1-12 kk hoitointervention päättymisen jälkeen.

Keskeiset tulokset
Kaikki tutkimuksiin sisältyvät hoitointerventiot vähensivät alaikäisten nuorten alkoholinkäyttöä. Tehokkaimmiksi osoittautuivat motivoivaan haastatteluun perustuvat, kognitiivis-behavioraalista terapiaa ja 12 askelen ohjelmaa yhdistävät, kognitiivis-behavioraalista terapiaa ja jälkihuoltoa yhdistävät, monimuotoiset perheterapiat sekä nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnatut lyhyet hoitointerventiot. Yksilöhoidot vähensivät alkoholinkäyttöä perhekeskeisiä hoitoja enemmän.

Johtopäätökset
Alaikäisille nuorille suunnatut hoitointerventiot näyttävät vähentävän nuorten alkoholin käyttöä lyhyen ajan seurannoissa (1-12 kk). Seuranta-ajan pidentyessä hoitointerventioiden vaikutukset kuitenkin vähenevät. Käyttäytymiseen keskittyvät (behavior-oriented) yksilö- ja perhekeskeiset hoitointerventiot näyttävät tuottavan parhaiten pitkäaikaisia vaikutuksia.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Erilaiset alaikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnatut hoitointerventiot ovat vaikuttavia. Haasteena on luoda riittävän pitkäaikaisia ja monipuolisia tukimuotoja nuorille.
Teemat: 
Alkoholi
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan