Olet täälläEtusivu Eri aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vaikeudet

Eri aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vaikeudet

Tutkimuksen nimi: 
Eri aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vaikeudet
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Narratives Reflecting the Lived Experiences of People with Brain Disorders: Common Psychosocial Difficulties and Determinants.
Tekijä: 
Hartley, S., McArthur, M., Coenen, M., Cabello, M., Covelli, V., Roszczynska-Michta, J., Pitkänen, T., Bickenbach, J. & Cieza, A.
Viitetiedot: 

PLoS one 9(5): e96890. doi:10.1371/journal.pone.0096890.

Julkaisuvuosi: 
2014
Ingressi: 

Monet psykososiaaliset vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät ovat yhteisiä eri aivotoiminnan häiriöistä kärsiville. Yhteiset vaikeudet mahdollistaisivat nykyistä enemmän yhteisiä hoidollisia interventioita eri kohderyhmille.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Artikkelin tarkoituksena on kartoittaa seitsemästä eri aivotoiminnan häiriöstä kärsivien ihmisten kokemia yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkasteltavat aivotoiminnan häiriöt ovat alkoholiriippuvuus, depressio, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia ja aivohalvaus.

Tutkimuksen toteutus
Artikkeli perustuu systemaattisen kirjallisuuskatsaukseen sisältyneisiin 77 laadulliseen tutkimukseen sekä kuuteen fokusryhmähaastatteluun. Aineiston perusteella on kirjoitettu seitsemästä aivotoiminnan häiriöstä minä-muotoiset tarinat.

Keskeiset tulokset
Eri aivotoiminnan häiriöille yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia olivat erityisesti yksinäisyys, tunne-elämän vaikeudet, epävarmuus tulevaisuudesta, vaikeudet työelämässä ja taloudelliset vaikeudet. Yhteisiä psykososiaalisiin vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä olivat työmahdollisuudet, luotettavat ihmissuhteet ja itseapuryhmiin pääseminen.

Johtopäätökset
Tarinoihin perustuva menetelmä auttaa ymmärtämään paremmin ihmisten elämäntilanteen realiteetteja ja heidän arkipäivän kokemuksiaan, samoin kuin psykososiaalisten vaikeuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden monimuotoista yhteyttä.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Koska monet psykososiaaliset vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät ovat yhteisiä, on mahdollista ja järkevää toteuttaa eri aivotoiminnan häiriöille yhteisiä ja hallinnolliset rajat ylittäviä hoidollisia interventioita, jotka voivat merkittävästi parantaa asiakkaiden elämäntilannetta.
Teemat: 
Alkoholi
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan