Olet täälläEtusivu Ensimmäisiä havaintoja Suomesta koronarajoitusten vaikutuksista huumeiden väärinkäyttöön - toksikologisia tuloksia post mortem -tutkimuksista.

Ensimmäisiä havaintoja Suomesta koronarajoitusten vaikutuksista huumeiden väärinkäyttöön - toksikologisia tuloksia post mortem -tutkimuksista.

Tutkimuksen nimi: 
Ensimmäisiä havaintoja Suomesta koronarajoitusten vaikutuksista huumeiden väärinkäyttöön - toksikologisia tuloksia post mortem -tutkimuksista.
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Increase in drugs-of-abuse findings in post-mortem toxicology due to COVID-19 restrictions—First observations in Finland.
Tekijä: 
Mariottini, C., Ojanperä, I. & Kriikku, P.
Viitetiedot: 

Mariottini C, Ojanperä I, Kriikku P. Increase in drugs-of-abuse findings in post-mortem toxicologydue to COVID-19 restrictions—First observations in Finland. Drug Test Anal. 2021;13:867–870.https://doi.org/10.1002/dta.2982870 MARIOTTINI ET AL.

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

Koronapandemialla ja sen rajoitustoimilla on ollut arvaamattomia vaikutuksia ihmisten henkiseen hyvinvointiin ja myös päihteiden käyttöön. Esimerkiksi jätevesitutkimusten mukaan amfetamiinin käyttö lisääntyi koronavuonna (2020) erityisesti Etelä-Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koronakevään vaikutuksia huumeiden käyttöön toksilogisten ruuminavausten valossa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koronapandemian rajoitusten vaikutuksista huumelöydösten määrään oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa hyödynnettiin toksikologisten ruumiinavausten (post mortem) tuloksia, joissa vainajilta löydettiin jäämiä buprenorfiinista, amfetamiinista tai kannabiksesta. Tilannetta tarkasteltiin kuukausikohtaisesti vuoden 2020 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Vuoden 2020 tammi-elokuun huumelöydösten määrää verrattiin edellisten viiden vuoden (2015-2019) löydöksiin kuukausikohtaisesti.

Keskeiset tulokset

Erityisesti amfetamiinia todettiin oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa huomattavasti enemmän vainajissa edellisvuosiin nähden kaikissa ikäryhmissä. Myös buprenorfiinin ja kannabiksen löydösmäärät kasvoivat samanaikaisesti ja huumelöydösten määrä ylitti kevään aikana selvästi edellisvuosien vastaavan ajan keskiarvon. Tutkimuksen keskeisenä rajoituksena on se, että siinä tarkastellaan buprenorfiinimääriä, jota käytetään myös kipulääkkeenä. Koska kaikkiin tapauksiin ei ollut saatavilla kuolinsyytietoja tutkimusta kirjoittaessa, on todellisten huumeisiin liittyvien kuolemien muutoksia vielä tutkittava myöhemmin.

Johtopäätökset

Oletukset huumeisiin liittyvien haittojen lisääntyneestä riskistä ovat tulleet todellisiksi. Tutkimustulosten valossa huumeita käyttäviä henkilöitä kuoli tavanomaista enemmän keväällä 2020. Tukipalveluiden piiriin pääsemisen vaikeutuminen koronapoikkeusoloissa näyttäisi lisänneen huumeita käyttävien henkilöiden kuolleisuutta.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Matalan kynnyksen ja julkisten palveluiden supistaminen tai siirtyminen etäpalveluiksi voi vaarantaa haavoittuvien ryhmien (ml. päihdenkäyttäjien) terveyttä. Poikkeusolot vaativat nopeita toimia ja uusia toimintatapoja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Buprenorfiinin, amfetamiinin ja kannabiksen löydösmäärien kasvu ruumiinavauksissa voi antaa viitteitä laajemmastakin muutoksesta huumeiden käyttökulttuurissa.
Teemat: 
Huumeet
Referoijan nimi: 
Alix Helfer
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan