Olet täälläEtusivu COVID-19 ja riippuvuus

COVID-19 ja riippuvuus

Tutkimuksen nimi: 
COVID-19 ja riippuvuus
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
COVID-19 and addiction
Tekijä: 
Dubey, M. J., Gosh, R., Chatterjee, S., Biswas, P,. Chatterjee, S. & Dubey, S.
Viitetiedot: 

Dubey, M. J., Gosh, R., Chatterjee, S., Biswas, P,. Chatterjee, S. & Dubey, S. (2020). ”COVID-19 and addiction.” Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 14 (2020): 817-823

Julkaisuvuosi: 
2020
Ingressi: 

Riippuvuuksilla ja koronaviruksen sairastamisella on yhteys toisiinsa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa esiin ja selvittää koronaviruksen ja riippuvuuksien kaksisuuntaista yhteyttä sekä analysoida, miten nämä kaksi ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa aiheuttaen yhdessä vakavan terveysuhan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin etsimällä Pubmedista ja Google Scholarista julkaisuja hakusanoilla ”COVID-19”, ”pandemic”, ”SARS-CoV2”, ”addiction”, ”opioid”, ”alcohol”, ”smoking”, addiction psychiatry”, deaddiction”, ”substance use disorder” ja ”behavioral addiction” aikaväliltä 1.11.2019-27.5.2020. Mukaan otettiin myös muutama johtavien sanomalehtien artikkeli koronaviruksesta ja riippuvuuksista. Julkaisuja vertailtiin ja niistä etsittiin tietoa koronaviruksen ja riippuvuuksien yhteyksistä.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksen mukaan päihteidenkäyttö lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirukseen, sillä monilla päihteillä on elimistöä heikentäviä vaikutuksia. Riippuvuuksien, sisältäen myös käyttäytymiseen liittyvät riippuvuudet, kuten internetriippuvuuden ja peliriippuvuuden, määrä on kasvanut koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. Henkilöt, joilla on päihdeongelma, on myös suurempi riski kärsiä koronaviruksesta psykososiaalisesti enemmän kuin henkilöiden, joilla ei ole päihteiden käytön kanssa ongelmia. Erilaiset päihteidenkäytöstä johtuvat oireet ovat myös kuormittaneet jo valmiiksi äärimmilleen kuormitettuja terveydenhuoltopalveluita. Ihmisten, joilla on riippuvuus, on hankalampi päästä terveydenhuollon palveluihin, mikä saa heidät taipuvaisemmiksi hankkimaan päihteitä laittomasti, mikä puolestaan lisää ongelmia.

Johtopäätökset

Koronavirus ja riippuvuudet ovat kaksi pandemiaa, joilla on valtavat vaikutukset terveydenhuoltoon ja yhteiskuntaan. Riippuvuuksien ja koronaviruksen kaksisuuntaisen yhteyden tiedostaminen on merkittävää, jotta tarvittavia palveluita osataan antaa niitä tarvitseville. Myös erilaisten kuntoutusmuotojen jatkumisen takaaminen on olennaista, jotta riippuvuuksista toipuvat voivat jatkaa kuntoutumista koronaviruksesta huolimatta.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Koronaviruksen ja riippuvuuksien yhteyden tunnistaminen myös Suomessa on tärkeää, jotta ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluita ja päihdetyössä osataan huomioida myös koronaviruksen vaikutukset.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Tupakka
Toiminnalliset riippuvuudet
Haittojen vähentäminen
Referoijan nimi: 
Virvatuli Uusimäki
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan