Olet täälläEtusivu Aktiivisen ohjaamisen vaikutus 12 askeleen ryhmiin osallistumiseen

Aktiivisen ohjaamisen vaikutus 12 askeleen ryhmiin osallistumiseen

Tutkimuksen nimi: 
Aktiivisen ohjaamisen vaikutus 12 askeleen ryhmiin osallistumiseen
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Does active referral by a doctor or 12-step peer improve 12-step meeting attendance? Results from a pilot randomized control trial.
Tekijä: 
Manning, V., Best, D., Faulkner, N., Titherington, E., Morinan, A., Keaney, F., Gossop, M. & Strang, J.
Viitetiedot: 

Drug and Alcohol Dependence 126 (1-2), s. 131-137

Julkaisuvuosi: 
2012
Ingressi: 

Lääkärin tai vertaisen toteuttama aktiivinen ohjaus lisäsi 12 askeleen ohjelman mukaisiin ryhmiin osallistumista, mutta ei merkitsevästi hoidon jälkeistä raittiutta.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 1) lisääkö lääkärin tai vertaisen aktiivinen ohjaus ja rohkaisu asiakkaiden osallistumista 12 askeleen ohjelman mukaisiin ryhmiin hoidon aikana ja sen jälkeen, 2) vaikuttaako ryhmiin osallistuminen hoidon jälkeiseen raittiuteen.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus perustuu satunnaistettuun koeasetelmaan (RCT). Tutkimukseen osallistui 151 katkaisuhoidossa ollutta päihderiippuvaista henkilöä, jotka ohjattiin satunnaisesti kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän asiakkaat tapasivat lääkärin, joka rohkaisi heitä osallistumaan ryhmiin 30-45 kestäneessä tapaamisessa. Toisen ryhmän asiakkaat tapasivat 12 askeleen ryhmiin aktiivisesti osallistuvan vertaistyöntekijän, joka rohkaisi heitä osallistumaan ryhmiin. Kolmannen ryhmän asiakkaat eivät saaneet aktiivista ohjausta, heille annettiin ainoastaan tieto hoidon aikana ja hoidon jälkeen kotipaikkakunnalla tarjolla olevista ryhmistä. 83 % asiakkaista osallistui seurantahaastatteluun 2-3 kk hoidon päättymisen jälkeen. Tutkimus toteutettiin Iso-Britanniassa.

Keskeiset tulokset
Lääkärin tai vertaisen aktiivinen ohjaus lisäsi merkitsevästi hoidon aikaista ryhmiin osallistumista kontrolliryhmään verrattuna (88 % vs 73 %). Vertaisen ohjaus lisäsi merkitsevästi ryhmiin osallistumista myös hoidon jälkeen (64 % vs 33 %). Hoidon aikana ryhmiin osallistuneet osallistuivat todennäköisemmin ryhmiin myös hoidon jälkeen (59 % vs 20 %). Hoidon jälkeen ryhmiin osallistuneet olivat jonkin verran muita asiakkaita useammin myös raittiita 2-3 kuukauden seurannassa, mutta eri asiakasryhmien erot eivät muodostuneet tilastollisesti merkitseviksi. Seurantahaastattelussa 44 % vertaisohjausta saaneista, 41 % lääkärin ohjausta saaneista ja 36 % kontrolliryhmästä ilmoitti pysyneensä raittiina hoidon jälkeen.

Johtopäätökset
Vertaisen ohjaus lisäsi erityisesti hoidon jälkeistä ryhmiin osallistumista. Lääkärin ohjauksella oli merkitystä erityisesti niille, jotka eivät aikaisemmin olleet osallistuneet ryhmiin. Asiakkaat, jotka jatkavat ryhmiin osallistumista välittömästi hoidon jälkeen, osallistuvat todennäköisesti niihin pisimpään ja säännöllisimmin. Tulosten perusteella 12 askeleen ohjelmien integroinnista osaksi päihdepalveluja voi olla hyötyä.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Hoitoyksiköiden on hyvä tarjota mahdollisuus AA/NA-ryhmiin osallistumiseen hoidon aikana ja aktiivisesti rohkaista asiakkaita osallistumaan ryhmiin myös hoidon jälkeen. Ohjausta voivat antaa vertaiset, lääkärit tai muut hoitotyöntekijät.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan